ดีพร้อม เดินเกมเสริมภูมิการเงินเอสเอ็มอี ระดมกูรูติดปีกเชื่อมสินเชื่อ

4 พ.ค. 66

ดีพร้อม เดินหน้าเสริมศักยภาพเอสเอ็มอีไทยให้อยู่รอดและเติบโตแม้ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ เดินหน้าสร้างสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจผ่านการเตรียมความพร้อมด้านการเงินในการดำเนินธุรกิจใหม่ (DIPROM Financial Literacy) พร้อมระดมวิทยากรจากหลากอาชีพร่วมให้ความรู้ด้านการวางแผนและบริหารจัดการทางการเงิน รวมถึงเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนและสร้างเครดิตการขอสินเชื่อ โดยตั้งเป้าในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 50 ล้านบาท

นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม มีเป้าหมายหลักในการยกระดับศักยภาพและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ด้วยกระบวนการทางธุรกิจที่เข้มข้น เพื่อให้ผู้ประกอบการมีทักษะในการดำเนินธุรกิจแบบรอบด้าน รวมถึงการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจที่เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจในอนาคต เพื่อให้อุตสาหกรรมของไทยก้าวทันกับการปรับเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรมใหม่ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมรับมือกับทุกความท้าทาย

และความเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ บริบท โดยเฉพาะหลังวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก และพบว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างชัดเจน ไม่สามารถรักษายอดขายและกำไรไว้ได้ บางธุรกิจอาจมีกำไรลดลง เงินทุนลดลง และขาดสภาพคล่อง ดังนั้น ดีพร้อม จึงเดินหน้ากิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านการเงิน (DIPROM Financial Literacy) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีทักษะและขีความสามารถในการแข่งขัน

พร้อมยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมให้เติบโตด้วยกระบวนการทางธุรกิจที่เข้มข้น ตลอดจนการสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ ภายใต้นโยบาย “ดีพร้อมโต” ผ่าน 4 กลไก “โตได้ โตไว โตไกล โตให้ยั่งยืน” ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ โตให้ยั่งยืน (Sustainable) เป็นกลไกที่มุ่งสนับสนุนปัจจัยเอื้อที่ช่วยให้ธุรกิจยั่งยืน เข้าถึงมาตรการทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน อีกทั้ง ความช่วยเหลือต่าง ๆ ของภาครัฐ เพื่อให้การประกอบธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน

นายใบน้อย กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านการเงิน (DIPROM Financial Literacy) ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชน และสตาร์ทอัพให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและสร้างเครดิตการขอสินเชื่อ ซึ่งจะสามารถเพิ่มสภาพคล่องด้านการเงินและประคองธุรกิจให้อยู่รอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ

โดยดีพร้อม ได้จัดวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ มาร่วมติดปีกองค์ความรู้ในด้านการเขียนแผนธุรกิจ การขอสินเชื่อ และการบริหารจัดการการเงิน การตลาด การบัญชี และภาษี เพื่อเสริมแกร่งภูมิคุ้มกันทางการเงินแก่กลุ่มเป้าหมาย
ในทุก ๆ มิติ นอกจากนี้ ในระหว่างช่วงเวลาที่ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ดีพร้อม ยังได้เชิญธนาคารและสถาบันการเงินหลากหลายแห่งมาร่วมออกบูธ เพื่อช่วยเชื่อมโยงเครือข่ายการเข้าถึงแหล่งเงินทุน อันเป็นการเสริมสภาพคล่องเพื่อรับมือกับความท้าทายและโอกาสในการขยายธุรกิจต่อไป โดยในปี 2566 คาดว่าจะสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 50 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในปี 2565 ที่ผ่านมา กิจกรรมดังกล่าว สามารถช่วยเพิ่มสภาพคล่องและเสริมศักยภาพเชื่อมโยงเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 47 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียนของดีพร้อม วงเงิน 2 ล้านบาท และจากแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินอื่น ๆ วงเงิน 45 ล้านบาท และแก้ปัญหาในการบริหารจัดการหนี้ได้ วงเงิน 2.7 ล้านบาท โดยดีพร้อมมั่นใจว่ากิจกรรมต่าง ๆ จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมและนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด เพื่อลดภาระที่เกิดขึ้นจากปัญหาด้านการเงินและเสริมสภาพคล่องการดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” นายใบน้อย กล่าวทิ้งท้าย.

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม