“ซูเปอร์โพล” ชี้ “ก้าวไกล” ความนิยมนำลิ่ว ทิ้งห่าง “เพื่อไทย”

23 เม.ย. 66
เลือกตั้ง66

 

“ซูเปอร์โพล” ชี้ “ก้าวไกล” ความนิยมนำลิ่ว ทิ้งห่าง “เพื่อไทย” ฟันธง “ภูมิใจไทย-ประชาธิปัตย์” นำจัดตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้ง 66

วันที่ 23 เม.ย. 66 สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เสนอผลการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง “โพล เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งที่ 5 : ข้อมูลพื้นฐานการปกครองท้องที่ (ภูมิภาค)” กรณีศึกษาประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศอายุ 18 ปีขึ้นไป จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 53,094,778 คนทั่วประเทศ จำนวน 8,065 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 19 - 22 เม.ย. 66

โดยเมื่อพิจารณาความตั้งใจจะไปเลือกตั้งของประชาชน เปรียบเทียบผลการศึกษาในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว กับผลการศึกษาครั้งล่าสุด พบว่า ผลการศึกษาสัปดาห์นี้ไม่พบความแตกต่างไปจากผลการศึกษาครั้งก่อน ในเรื่องความตั้งใจจะไปเลือกตั้งคือ ส่วนใหญ่ร้อยละ 70.5 ที่พบในผลการศึกษาครั้งก่อนจะไปเลือกตั้ง และส่วนใหญ่ร้อยละ 70.8 ในผลการศึกษาครั้งนี้จะไปเลือกตั้งเช่นกัน

ทั้งนี้พรรคก้าวไกลได้รับความนิยมพุ่งขึ้นอันดับหนึ่งจากร้อยละ 6.7 ในการศึกษาปลายเดือน มี.ค. ขึ้นมาเป็นร้อยละ 24.4 ในการศึกษาล่าสุดเดือน เม.ย. แต่พรรคเพื่อไทยลดลงจากร้อยละ 29.1 ในช่วงปลายเดือน มี.ค. ตกมาอยู่ที่ร้อยละ 11.2 ในการศึกษาล่าสุดเดือน เม.ย. น่าจะชี้ให้เห็นได้ในมุมหนึ่งว่า ปลาไม่กระโดดข้ามบ่อ สิ่งที่พบคือ ความนิยมเพิ่มที่พรรคก้าวไกล ความนิยมลดลงจากพรรคเพื่อไทย

ขณะที่พรรคภูมิใจไทยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20.5 ในการศึกษาปลายเดือน มี.ค. ขึ้นมาเป็นร้อยละ 23.9 ในการศึกษาล่าสุด ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์พุ่งขึ้นมาจ่อความนิยมของประชาชนต่อพรรคภูมิใจไทยในการศึกษาครั้งนี้จากร้อยละ 14.2 ในการศึกษาปลายเดือน มี.ค.ขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 23.6 ในการศึกษาล่าสุด แต่ที่น่าพิจารณาคือ ความนิยมของประชาชนต่อ พรรคพลังประชารัฐลดลงจากร้อยละ 10.9 ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 4.1 และพรรครวมไทยสร้างชาติลดลงเช่นกัน จากร้อยละ 9.3 มาอยู่ที่ ร้อยละ 3.7 แสดงให้เห็นว่า ปลาไม่กระโดดข้ามบ่อเช่นกัน อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของผู้นิยมพรรคร่วมรัฐบาลยังสูงกว่าสัดส่วนของผู้นิยมพรรคร่วมฝ่ายค้านและอื่นๆ คือร้อยละ 59.8 ต่อร้อยละ 40.2

เมื่อสอบถามถึงพรรคการเมืองที่ต้องการเห็นร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล หลังการเลือกตั้ง66 พบว่า ร้อยละ 34.0 ระบุ ภูมิใจไทย กับประชาธิปัตย์ พลังประชารัฐ รวมไทยสร้างชาติ และอื่นๆ รองลงมาคือ ร้อยละ 29.4 ระบุ พรรคก้าวไกล กับเพื่อไทย และอื่นๆ ร้อยละ 13.4 ระบุ ภูมิใจไทย กับเพื่อไทย และอื่นๆ และร้อยละ 5.6 ระบุ พรรคเพื่อไทย กับพลังประชารัฐ และอื่นๆ ตามลำดับ การยุบพรรคอาจเกิดขึ้นได้ แต่แลนด์สไลด์จะตามมา เพราะโดนใจและสะใจ

รายงานของซูเปอร์โพล ระบุด้วยว่า เมื่อปลาไม่โดดข้ามบ่อ พรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลบางพรรคอาจใช้เครือข่ายอำนาจในมือเปลี่ยนเกม โดยมุ่งโจมตียุบพรรคในบ่อปลาเดียวกัน เพื่อให้ฝูงปลาที่ไม่โดดข้ามบ่อมาเลือกพรรคที่เหลืออยู่ มุ่งเป็นรัฐบาล และได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ตั้งไว้ ถ้าทำลายกันเองในพรรคร่วมรัฐบาลเกิดขึ้นจริง ผลที่อาจเกิดขึ้นได้ตามมาคือ ฝูงปลาอาจถูกบังคับให้กระโดดข้ามบ่อไปสู่แลนด์สไลด์โดยพรรคก้าวไกล ถึงขั้นปิดสวิตช์ ส.ว. เพราะพรรคก้าวไกลกำลังทำอะไรที่โดนใจและสะใจ ก็เป็นไปได้ในทางสถิติ และอะไรจะเกิดขึ้นตามมาหลังจากการเปลี่ยนประเทศไทย ค่อยว่ากัน

แต่ถ้าไม่มีใครเปลี่ยนเกม และไม่เกิดการโกงการเลือกตั้ง ปล่อยให้เป็นไปตามความนิยมศรัทธาของประชาชนที่อิสร และการรณรงค์เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ปลอดการแทรกแซงเบี่ยงเบนเจตนารมณ์และความต้องการของประชาชนด้วยการเปลี่ยนเกมแย่งชิงอำนาจนี้ พรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลในเวลานี้น่าจะเห็นความโดดเด่นเปลี่ยนผ่านมาอยู่ที่ พรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ เป็นแกนนำ โดยมีฐานสนับสนุนจากพรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคพลังประชารัฐเป็นกำลังสำคัญให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อได้

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เสนอผลการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง “โพล เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งที่ 5"

advertisement

เลือกตั้ง66

ข่าวยอดนิยม