ผู้ว่าหนองบัวฯ ชักธงต้านโกง ชวนชาวบ้านไม่รับเงินบาปซื้อเสียง

30 มี.ค. 66

ผู้ว่าหนองบัวฯ ชักธงต้านโกง เลือกตั้ง66 นำหยุดวัฒนธรรมบั่นทอนประชาธิปไตย "แดงร่วง ม่วงเอา เทาได้" ชี้ เงินซื้อเสียงเป็นเงินบาป พาล่มจม

วันที่ 30 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย จังหวัดหนองบัวลำภู นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาทิศทางการพัฒนาประเทศผ่านเสียงของประชาชน จากการเลือกตั้งภายใต้โครงการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ

สุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงสถานีวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ ผู้บริหารสถานีวิทยุ ผู้ดูแลเพจ ผู้ดูแลหอกระจายข่าวและเสียงตามสาย อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน หรือ อป.มช. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้สื่อมวลชนและเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับรู้และเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติในการประชาสัมพันธ์การ เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและเข้าใจถูกต้องและเตรียมพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จะเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้

นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า สื่อมวลชนและเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ถือเป็นกำลังสำคัญของจังหวัดฯ ที่จะสามารถสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่และความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือการเลือกตั้ง ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติ และประชาชนได้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562

ที่ผ่านมาจังหวัดหนองบัวลำภูมีประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคิดเป็นร้อยละ 67.68 และมีประชาชนมากกว่าร้อยละ 30 ที่ไม่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี 2566 นี้ได้ตั้งเป้าให้ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ได้ร้อยละ 80 ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งจังหวัด

นอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูยังได้กล่าวอีกว่า ไม่อยากเห็นการเลือกตั้งที่ว่า แดงร่วง ม่วงเอา เทาได้ ในการใช้เงินซื้อสิทธิ์ขายเสียง เงินซื้อสิทธิ์ขายเสียงเป็นเงินบาป เงินอัปมงคลไม่ควรนำเข้าในบ้าน เงินบาปต้องสาปส่ง เมื่อมีการลงทุนก็จะมีการถอนทุน

ขบวนการเหล่านี้บั่นทอนประชาธิปไตย ซึ่งอยากให้ประชาชนทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา สื่อมวลชนทำหน้าที่อย่างถูกต้อง ประชาชนไม่รับเงินบาปต้องสาปส่ง เงินไม่มีส่วนเบี่ยงเบนจะทำให้เราได้คนเก่ง คนมีความรู้ความสามารถ ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก แต่ตราบใดที่คุณภาพการเลือกตั้งยังไม่ชอบด้วยกฎหมายการจะได้ผู้แทนมีคุณภาพก็น้อย

หากประชาชนยึดหลักความถูกต้อง ตนก็มั่นใจว่าเราจะได้ผู้นำได้คณะผู้บริหารประเทศที่เสียสละ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาประเทศของเรา แล้วเราจะได้คนที่เก่งที่มีความรู้ความสามารถจริงๆ ยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก และตราบใดก็ตามที่คุณภาพการเลือกตั้งที่ยังมีเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ โอกาสที่เราจะได้สมาชิกสภาผู้แทนที่เสียสละทำงานให้กับประเทศชาติจริงๆก็มีโอกาสได้น้อย

อันนี้เป็นเรื่องจริงที่ปรากฏอยู่ ตนไม่ได้เอ่ยถึงท่านหนึ่งท่านใดแล้วก็ไม่ได้บอกว่าทุกวันนี้หรือเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม

วันนี้มันสำคัญที่ว่าเราจะเลือกคนเก่ง คนที่ทำงานจริงหรือคนที่เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักจริงๆ นั้นได้อย่างไร จึงฝากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งควรเสียสละเวลาออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนให้เต็มที่ เพราะว่าทุกๆ เสียงเสมอภาคกันหมด

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวการเมือง เป็นกระแส