เปิดวิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้

25 มี.ค. 66

เปิดวิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ 25 มี.ค. ถึง 9 เม.ย. 66 รวมทั้งสิ้น 15 วัน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 2566 สำหรับผู้ที่ติดธุระในวันนั้น หรืออาศัยอยู่ไกลจากภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน สามารถขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักรได้ในวันอาทิตย์ที่ 7 พ.ค. (หรือก่อนเลือกตั้งจริง 1 สัปดาห์)

การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1.ยื่นคำขอด้วยตนเอง ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือยื่นคำขอต่อเอกอัคราชทูต หรือผู้ที่เอกอัคราชทูตมอบหมาย

2.ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยถือว่าประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

3.ยื่นคำขอทางอินเทอร์เน็ต ทางดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่นของกรมการปกครอง (ThaID)

4.แอปพลิเคชั่น Smart Vote สามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชม. และไม่ต้องนำส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน

618383

วิธีที่อาจจะสะดวกที่สุดสำหรับทุกคนคือ การหยิบมือถือมาลงทะเบียนด้วยตัวเอง สามารถทำตามได้ง่ายๆ ดังนี้

1.เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียนใช้สิทธินอกเขต คลิก

2.กรอกข้อมูล
• เลขบัตรประจำตัวประชาชน
• เลขรหัสกำกับบัตร (หลังบัตรประชาชน)
• ชื่อ (ไม่ต้องใส่คำนำหน้า)
• นามสกุล
• วันเดือนปีเกิดตามบัตรประชาชน
• รหัสประจำบ้าน (อยู่ในสำเนาทะเบียนบ้าน)

1679705952092

3.กรอกเสร็จ จะเห็นข้อมูลของเรา พร้อมกับเขตเลือกตั้งตามภูมิลำเนา และวันเลือกตั้ง

1679706347480

4.เลือกจังหวัดและสถานที่ที่สะดวกไปใช้สิทธิ

a4

5.กดยืนยัน

a5

เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว สามารถบันทึกคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเป็นไฟล์ .pdf ลงในโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ได้

อยากเปลี่ยนสถานที่ทำได้หรือไม่

คำตอบคือ ได้ ผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วอยากเปลี่ยนสถานที่ ขอเปลี่ยนได้แค่ 1 ครั้งเท่านั้น ทำเหมือนเดิมคือ กรอกข้อมูลพื้นฐานเ แล้วเลือกจังหวัดและสถานที่ใหม่

ยกเลิกแล้วไปใช้สิทธิวันจริงได้หรือไม่

คำตอบคือ ได้ แต่ต้องเข้าไปกรอกข้อมูลพื้นฐานเหมือนเดิมและกด "ยกเลิกการลงทะเบียน" ปุ่มสีแดง

ahr0chm6ly9zlmlzyw5vb2suy29tl

สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันไหน

ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต สามารถลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตได้ระหว่างวันที่ 25 มี.ค.-9 เม.ย.นี้ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อไปใช้สิทธิวันที่ 7 พ.ค.66

661796

advertisement

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส