เปิดข้อปฏิบัติ อำนาจ “รัฐบาลรักษาการ” หลัง นายกฯ ยุบสภา

21 มี.ค. 66

เปิดข้อปฏิบัติ อำนาจ “รัฐบาลรักษาการ” หลัง นายกฯ ยุบสภา จนกว่าจะมี ครม.ชุดใหม่ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ห้ามทำอะไรบ้าง

จากกรณีที่ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ "พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566" เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 66

ตามรัฐธรรมนูญ 2560 เมื่อนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาแล้ว รัฐบาลชุดปัจจุบันจะกลายเป็น “รัฐบาลรักษาการ” ไปจนกว่าจะมี ครม.ชุดใหม่ 

การปฏิบัติหน้าที่ของ ครม.จะต้องอยู่ในเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ 

  1. ต้องไม่อนุมัติงาน หรืออนุมัติโครงการที่สร้างความผูกพันกับ ครม.ใหม่ ยกเว้นจะเป็นเรื่องที่อยู่ในงบประมาณประจำปีอยู่แล้ว 
  1. ต้องไม่แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ พนักงาน หรือมีการให้พ้นจากตำแหน่ง เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก กกต. 
  1. ต้องไม่อนุมัติการใช้งบกลาง เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก กกต. 
  1. ต้องไม่ใช้ทรัพยากรหรือบุคลากรของรัฐกระทำการอันมีผลต่อการเลือกตั้ง และไม่ฝ่าฝืนระเบียบของ กกต. เช่น ต้องไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เอาเปรียบพรรคการเมืองอื่น ต้องไม่จัดโครงการที่เป็นการเอาเปรียบ ไม่มีการประชุม ครม.สัญจร ไม่มีการจัดประชุมโดยใช้งบของรัฐ เว้นแต่จะจัดตามวาระปกติอยู่แล้ว ไม่โอนงบประมาณเพื่อทำในลักษณะของแจกจ่ายให้ประชาชน และต้องไม่ใช้ทรัพยากรหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเอาเปรียบพรรคการเมืองอื่น

388379

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม