ครม.เห็นชอบออกสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบ L6 และ N3

14 มี.ค. 66

ครม.เห็นชอบในหลักการ การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบ L6 และ N3

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2566  มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล คือ สลากกินแบ่งรัฐบาลแบบตัวเลข 6 หลัก (L6) และสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบตัวเลข 3 หลัก (N3) โดยที่ประชุม ได้สั่งการให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ไปจัดทำร่างประกาศกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลรูปแบบใหม่ เพื่อนำมาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบอีกครั้ง

นายลวรณ แสงสนิท ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า  การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันนี้  ได้เห็นชอบในหลักการให้สำนักงานสลากฯ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ โดยหลังจากนี้ จะต้องไปจัดทำประกาศ กำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลรูปแบบใหม่ เพื่อนำมาเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ
อีกครั้ง ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับ ปริมาณสลากที่เหมาะสม ช่วงเวลาในการจำหน่าย ช่องทาง และวิธีการจำหน่าย  เป็นเรื่องที่สำนักงานสลากฯ จะพิจารณาต่อไป

ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวต่อไปอีกว่า การออกสลากกินแบ่งรัฐบาล แบบตัวเลข 6 หลัก (L6) และสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบตัวเลข 3 หลัก (N3) จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถควบคุมราคาสลากกินแบ่งรัฐบาล เนื่องจากที่ผ่านมามีการออกผลิตภัณฑ์สลากหลายประเภท ก็สามารถช่วยลดราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลลงมาได้  อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาหวยใต้ดินในทางอ้อม เพราะเป็นตัวเลือกที่ถูกกฎหมาย อีกทั้งการซื้อสลาก 1 ใบ มีสิทธิ์ ถูกรางวัลถึง 4 รางวัล คือ 3 ตัวตรง 3 ตัวสลับ 2 ตัวตรง และมีโอกาสถูกรางวัลแจ๊คพอต และในส่วนของช่องทางการจำหน่าย จะคำนึงถึงการกระจายรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสด้วย เพื่อให้คนกลุ่มนี้ มีโอกาสเป็นตัวแทนจำหน่าย เพิ่มจากตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในปัจจุบัน

 

 

advertisement

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส