สำหรับกรณีดังกล่าวเป็นประเด็นหลังจากการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 เนื่องภายหลังปิดหีบเลือกตั้ง มีกระแสข่าวว่าบัตรการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่นิวซีแลนด์ จะมาถึงช้ากว่าเวลาปิดรับลงคะแนนเสียง 17.00 น. ของวันที่ 24 มีนาคม 2562 เนื่องจากเครื่องบินดีเลย์ และอาจกลายเป็น “บัตรเสีย”

ต่อมาวันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ประชุม กกต.มีมติวินิจฉัยให้บัตรดังกล่าวว่าเป็นบัตรที่เอามานับคะแนนไม่ได้ เพราะเวลานับคะแนนปิดไปแล้ว ซึ่งที่ประชุม กกต.ไม่ได้นำมาตรา 114 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2560 มาพิจารณา

โดยนายณัฏฐ์เคยนั่งในตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กำกับดูแล สั่งการสำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 2 สำนักสนับสนุนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

บรรจุรับราชการกระทรวงมหาดไทย ก่อนโอนย้ายสังกัด ร่วมงานกับ กกต.ปี 2527-2528 ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ต่อมาเป็นเจ้าพนักงานปกครอง กองการเลือกตั้ง กรมการปกครอง 2529-2542

กระทั่งโอนย้ายมาอยู่ กกต.ปี 2543-2553 นั่ง ผอ.ฝ่ายอำนวยการ ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง สำนักงาน กกต. 2554-2557 ผอ.สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 2 ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 2558-2560 ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 สำนักงาน กกต. 2561 ดำรงตำแหน่ง รองเลขาฯ กกต.

ปัจจุบันเกษียณอายุราชการ