ครม. อนุมัติ 5,945 ล้านบาท สำหรับ กกต. จัดการการเลือกตั้ง ส.ส.

24 ม.ค. 66

 

ครม. อนุมัติ 5,945 ล้านบาท สำหรับ กกต. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุม และการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. มีประสิทธิภาพ ก่อนครบอายุสภาฯ 23 มี.ค. 66

วันที่ 24 ม.ค. 66 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการให้สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) จำนวน 5,945,161,000  บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุม และการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการเลือกตั้งทั่วไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ แบ่งเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

  1. รายการค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ที่ดำเนินการโดยสำนักงาน กกต. จำนวน 5,104,546,750 บาท อาทิ ภารกิจในการจัดการเลือกตั้งส.ส. ภารกิจเตรียมความพร้อมบุคลากร วิทยากร และเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ส.ส.ทุกระดับ รวมทั้งภารกิจจัดการเลือกตั้งกรณี กกต.สั่งให้มีการลงคะแนน/เลือกตั้งใหม่/ แทนตำแหน่งที่ว่าง 
  1. รายการค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ดำเนินการโดยหน่วยงานสนับสนุน ทั้งราชการและรัฐวิสาหกิจ รวม 10 หน่วยงาน วงเงิน 840,614,250 บาท อาทิ ภารกิจสนับสนุนการควบคุมและการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.นอกราชอาณาจักร โดยกระทรวงการต่างประเทศภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภารกิจสนับสนุนการรณรงค์เผยแพร่ความรู้การเลือกตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการ ภารกิจขนส่งบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง หนังสือแจ้งเจ้าบ้านและอื่นๆ โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นต้น 

นายอนุชา กล่าวว่า เนื่องจากอายุของสภาผู้แทนราษฎรจะสิ้นสุดลงในวันที่ 23 มี.ค. 66  ซึ่ง กกต.ต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายใน 45  วันนับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวการเมือง เป็นกระแส