“เขาชนไก่” ปรับลุคฝึก รด. หลังโควิด19 ยกเครื่องความสะอาด-ปลอดภัย

10 ม.ค. 66

“เขาชนไก่”ปรับลุคฝึก รด. หลังโควิด19 ยกเครื่องความสะอาด ปลอดภัยระหว่างฝึก จัดฝักบัว-ส้วมเคลื่อนที่ รับนศท. 4.5 หมื่นนาย ผบ.นรด. ขอให้ครอบครัวอุ่นใจ ย้ำหลักสูตรปลูกฝัง รักชาติ- สถาบัน แนวทางประชาธิปไตย

วันที่ 10 ม.ค. 66 ที่ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี พล.ท.วสุ เจียมสุข ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผบ.นรด.) เป็นประธานประกอบพิธีทางศาสนา และบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) เขาชนไก่ และเปิดกองอํานวยการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมชมการเตรียมความพร้อมใน 4 มาตรการความปลอดภัยในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อสร้างความมั่นใจ และคลายความกังวลให้แก่ผู้ปกครอง

จากนโยบายการฝึกภาคสนาม และข้อห่วงใยของผู้บังคับบัญชาทให้ความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัย ของนักศึกษาวิชาทหารเป็นอันดับแรก หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) จึงได้กําหนดมาตรการหลัก 4 ประการ ประกอบด้วย มาตรการที่ 1 ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้าย มาตรการที่ 2 ความปลอดภัยในด้านการฝึก มาตรการที่ 3 ความปลอดภัยจากโรคลมร้อน และป้องกันโรคโควิด19 และมาตรการที่ 4 ความปลอดภัยในด้านการประกอบอาหาร ให้กับส่วนที่เกี่ยวข้องได้ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับ นักศึกษาวิชาทหาร ที่เข้ารับการฝึก รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจและคลายความวิตกกังวลแก่ผู้ปกครอง

โดยในการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจําปีการศึกษา 2565 นี้ จะมีนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 จากส่วนกลาง, นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 จากทั่วประเทศ เข้ารับการฝึก ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ มากกว่า 45,000 คน

s__28114975s__28114964s__28114966

s__28114973

ด้าน พล.ท.วสุ เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารว่า หลังจากผ่านช่วงสถานการณ์โควิด19 แล้ว ปีนี้กลับมาฝึกใหม่จึงได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ ตั้งแต่กระบวนการเคลื่อนย้าย ทั้งในเรื่องคุณภาพของรถขนส่ง พลขับทุกคนจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ และเมื่อออกจากต้นทางไปยังปลายทางจะต้องได้รับการอบรมชี้แจงทุกคัน ในส่วนของศูนย์การฝึกได้มีการตรวจสอบทบทวนอุปกรณ์ทุกครั้งและทุกเวลา ก่อนที่นักศึกษาจะมาถึง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีความพร้อมทุกสถานี ส่วนกรณีที่มีนักศึกษาวิชาทหารเกิดป่วยขึ้นมา ทางเราได้เตรียมรถพยาบาลสแตนด์บายไว้แล้ว ในปีนี้ได้มีการจัดหารถมาใหม่ รวมทั้งอุปกรณ์ประจำรถอย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นของใหม่ทั้งหมดนอกจากนั้นบุคลากรประจำ รวมถึงบุคลากรประจำสถานีต่างๆ เราได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องความรู้ การช่วยเหลือทางสายการแพทย์อย่างครบถ้วน เพื่อให้ประชาชนและผู้ปกครอง ได้เห็นว่าเราได้เตรียมความพร้อมไว้สูงสุดในการรับนักศึกษาวิชาทหารมาฝึกได้อย่างปลอดภัย และผ่านการฝึกไปได้ทุกคน

พล.ท.วสุ กล่าวต่อว่า สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 นั้น นักศึกษาวิชาทหารจะมีการตรวจในส่วนของตนเองมาก่อน รวมถึงครูฝึกก็อยู่ในพื้นที่ปิด และผ่านการตรวจก่อนเข้าฝึก 2-3 วัน สำหรับครูฝึกที่เปลี่ยนผัดเข้ามาก็ทำอย่างนี้เช่นกัน อย่างไรก็ตามนักศึกษาวิชาทหารก็มีโอกาสที่อาจจะมีการติดเชื้อโควิด 19 ได้อยู่ ซึ่งเรามีระบบคัดแยกออกมาที่เตรียมไว้แล้ว จึงไม่ต้องห่วงในเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด 19ในพื้นที่นี้

พล.ท.วสุ กล่าวอีกว่า สำหรับแนวทางการจัดเตรียมอาหารให้สะอาด สดใหม่ในช่วงหน้าร้อนนั้น มีการจัดเตรียมอาหารปรุงสุกทุกมื้อ ไม่ใช่ปรุงครั้งเดียวและใช้สามมื้อ ส่วนเจ้าหน้าที่ประกอบอาหารและเสิร์ฟอาหารก็มีมาตรการส่วนบุคคลในการป้องกันตนเองไม่ให้เชื้อโรคลงไปในอาหาร นอกจากนั้นในเรื่องสุขลักษณะของเรื่องน้ำดื่ม ได้มีการจัดหาถังเก็บน้ำใหม่ โดยเสริม เครื่องกรองน้ำเข้ามาด้วย เพื่อให้ได้น้ำที่เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคที่สะอาด มีคุณภาพ ส่วนของห้องน้ำก็เช่นกัน ในปัจจุบันเราไม่ได้ให้อาบน้ำจากถังหรือจากอ่างน้ำแล้ว แต่ให้อาบน้ำจากฝักบัว อีกทั้งมีการจัดหาเต็นท์ใหม่เพื่อให้ทุกคนได้นอนเดี่ยว ไม่ต้องนอนแบบบุคคลคู่เหมือนเมื่อก่อน

“นโยบายของผู้บัญชาการทหารบกต้องการให้นักศึกษาวิชาการทหารมีความรู้ รักชาติ รักสถาบัน เป็นพลเมืองดี มีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม เราได้เตรียมทุกอย่างเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับผู้ปกครองและประชาชนว่าจะดูแลน้องๆลูกหลานของพวกเราที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต เข้าไปดูแล บ้านเมือง องค์กรต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างปลอดภัยที่สุด” พล.ท.วสุ กล่าว

เมื่อถามว่า การฝึกครั้งนี้มีการปลูกฝังความคิดเรื่องรักชาติรักสถาบันอย่างไรบ้าง พล.ท.วสุ กล่าวว่า วิชาเหล่านี้บรรจุอยู่ในหลักสูตรการฝึกอยู่แล้ว เช่นวิชาประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครองในระบบประชาธิปไตยว่าควรจะเป็นอย่างไร ขอย้ำว่าผู้ปกครองไม่ต้องห่วง และสามารถเข้ามาดูที่ศูนย์ฝึกได้ เพราะเราไม่ได้ปิดกั้นในการจะเข้ามาดูแต่อย่างใด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้ทาง นรด.เตรียมเสนอแนวทางในการเปิดรับนักศึกษาวิชาทหารหญิง เข้ารับราชการเป็นทหารประจำการต่อกองทัพบก เนื่องจากตามสถิติพบว่า ปัจจุบันมีนักศึกษาวิชาทหารหญิงเข้ามาเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารในแต่ละปีมากขึ้นเรื่อยๆ คิดเป็นอัตราส่วนถึง 30 % และอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี หากได้กลุ่มคนเหล่านี้ที่ผ่านการฝึกทักษะทหารมารับราชการ ก็จะเป็นการทดแทนกำลังพลที่เกษียณอายุราชการในแต่ละปีได้เป็นอย่างดี

 

s__28114974s__28114991

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่