รฟท.สรุปการเดินทางช่วงปีใหม่ 2566 มีผู้ใช้บริการเกิน 5 แสนคน สายใต้เดินทางสูงสุด

6 ม.ค. 66

การรถไฟฯ สรุปภาพรวมการอำนวยความสะดวกการเดินทางประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 มีผู้ใช้บริการเกิน 5 แสนคน สายใต้ครองแชมป์เดินทางสูงสุด

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดแผนอำนวยความสะดวกการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชน ในช่วงระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีการพ่วงตู้โดยสารเพิ่มจนเต็มหน่วยลากจูงในขบวนรถที่วิ่งให้บริการปกติ พร้อมจัดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารเพิ่ม จำนวน 6 ขบวน

324338462_698374585105876_494

ภาพรวมของการเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี สามารถให้บริการรับส่งประชาชนทุกคนเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย มีจำนวนผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 567,572 คน แบ่งออกเป็น ขบวนรถไปส่งเที่ยวปกติ 272,926 คน ขบวนรถเสริม 2,772 คน และขบวนรถรับกลับเที่ยวปกติ 289,116 คน ขบวนรถเสริม 2,758 คน

324251327_1245244243039495_48_1

ขณะที่แชมป์เดินทางสูงสุด คือ สายใต้ 174,298 คน รองลงมาเป็น สายตะวันออกเฉียงเหนือ 151,923 คน สายเหนือ 121,673 คน สายตะวันออก 70,484 คน สายมหาชัย 41,869 และปิดท้ายที่สายแม่กลอง 6,957 คน มีผู้ใช้บริการรถไฟเพิ่มขึ้นหรือสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 72,871 คน หรือคิดเป็น 14.73%

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส