เพิ่มโควตาแรงงานไทยไปทำงานเกาหลี ปี 2566 เป็น 1.5 หมื่นคน เช็กรายละเอียด

5 ธ.ค. 65

แรงงานไทยเฮ! เพิ่มโควตาไปทำงานเกาหลี ปี 2566 จาก 2,500 คน เป็น 15,000 คน ชี้ อัตราค่าจ้างค่อนข้างสูง โอกาสดียกระดับคุณภาพชีวิต

กระทรวงแรงงาน หารือกับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ทำให้ได้โควตาการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในประเทศเกาหลีใต้ ปี 2566 เพิ่มขึ้นทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวีซ่าทำงานประเภท E-9 (แรงงานทั่วไป) เพิ่มจากปีละ 2,500 คน เป็น 5,000 คน กลุ่ม E-7 (แรงงานประเภททักษะ/แรงงานฝีมือ) สาขาช่างเชื่อม ช่างทาสี ในอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ จำนวน 5,000 คน และกลุ่ม E-8 (แรงงานเกษตรตามฤดูกาล) จำนวน 5,000 คน รวมทั้งสิ้น 15,000 คน จากเดิม 2,500 คน

ตลาดแรงงานเกาหลีใต้มีการคุ้มครองแรงงานต่างชาติตามกฎหมายเทียบเท่าคนในชาติ อัตราค่าจ้างค่อนข้างสูง ทำให้มีแรงงานไทยต้องการเดินทางไปทำงานจำนวนมาก การเพิ่มโควตาแรงงานไทยให้สามารถไปทำงานที่เกาหลีได้เพิ่มขึ้น เป็นโอกาสที่แรงงานไทยจะพัฒนาทักษะฝีมือและประสบการณ์ ตลอดจนเพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตตนเองและครอบครัวได้เพิ่มขึ้น

ผู้สนใจสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวฮิตติดเทรนด์

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส