ชาวมุกดาหารหอมแก้มต้อนรับ "ลุงป้อม" ลงพื้นที่ติดตามการจัดการน้ำ

2 ธ.ค. 65

"บิ๊กป้อม" หัวเราะชื่นใจหลังสาวใหญ่มุกดาหารโผเข้าหอมแก้มต้อนรับระหว่างลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำ

วันที่ 2 .. พล..พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล..ประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผู้อำนวยการ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ไปปฏิบัติราชการ ต่อเนื่องจากช่วงเช้า โดยในช่วงบ่ายได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ"ห้วยบังอี่" .โพธิ์ไทร .ดอนตาล .มุกดาหาร เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง โดยกรมชลประทานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำหรับโครงการนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานในปี66 จะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ มากถึง 3,000 ไร่ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วในช่วงฤดูแล้ง เพื่อช่วยพร่องระบายน้ำช่วงต้นฤดูฝน และเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร ประมงและอื่นๆ ในช่วงฤดูแล้ง และใช้ป้องกันน้ำจากแม่น้ำโขงหนุน และไหลย้อนกลับเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรม จากนั้น พล..ประวิตร ได้พบปะผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ ที่มาให้การต้อนรับ อย่างอบอุ่นและเต็มไปด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ทุ่มเทการปฏิบัติงาน ด้วยดีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ พล..ประวิตร และคณะ ยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการขุดเจาะน้ำบาดาล และสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ของ อบจ. มุกดาหาร  บ้านนาดี .ดงมอน .เมือง .มุกดาหาร  ซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้น้ำเพื่อการเกษตร และการเพาะปลูกพืช ได้ตลอดทั้งปี ทำให้เกษตรกรมีรายได้ในช่วงฤดูแล้ง แม้จะเกิดฝนทิ้งช่วงก็ตาม

จากนั้น พล..ประวิตร ได้พบปะประชาชนที่มาให้การต้อนรับ อย่างเป็นกันเอง โดยได้นำความปรารถนาดีและความห่วงใยจาก พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มายังพี่น้องประชาชนชาวมุกดาหาร ทุกคน และพร้อมให้ความช่วยเหลือ ควบคู่การพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกมิติ เพื่อให้ประชาชน มีความอยู่ดีกินดีและมีความสุข ทั่วหน้า

ทั้งนี้ มีรายงานว่า ในช่วงหนึ่งประชาชนในพื้นที่ได้ฟ้อนรำต้อนรับพลเอกประวิตร อย่างใกล้ชิดเป็นกันเอง และช่วงหนึ่งสาวใหญ่รายหนึ่งได้เข้าไปหอมแก้มพลเอกประวิตร ทำเอาพลเอกประวิตรยิ้มแย้ม หัวเราะชอบใจ

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม