MEA ลงนาม MOU บมจ.พนัส แอสเซมบลีย์ ต่อยอด EV สู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์

1 ธ.ค. 65
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย นายพนัส วัฒนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือการวิจัยยานยนต์ไฟฟ้าต่อยอดทางธุรกิจสู่เชิงพาณิชย์ระหว่าง การไฟฟ้านครหลวง กับ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ณ ห้อง Auditorium ชั้น 6 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย
 
1464028
1464030
1464037
 
รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า มีการวิจัยและพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ EV อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรที่ผลิตอุปกรณ์การขนส่งที่มีคุณภาพมาตรฐานสูง เป็นผู้ผลิตรถพ่วงและรถกึ่งพ่วงที่ใหญ่ติดอันดับในประเทศไทย จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำผลงานวิจัยยานยนต์ไฟฟ้าต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ โดยมีกิจกรรมมุ่งเป้าที่สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจและพันธมิตรในระยะยาว เช่น การร่วมมือกันนำผลงานวิจัยเทคโนโลยี EV Conversion ขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ ร่วมกันดำเนินการศึกษาพัฒนาธุรกิจการบริหารระบบไฟฟ้า จาก Grid ถึงสถานีอัดประจุไฟฟ้า ธุรกิจการออกแบบทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า ธุรกิจการให้คำปรึกษา ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า รวมถึงเพื่อร่วมมือกันเปิดช่องทางการเชื่อมต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์ม (Platform) มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันก่อให้เกิด Go green & Smart garage เป็นต้น 

1464033

1464034

1464038

ความร่วมมือครั้งนี้ยังรวมถึงการทำ Conversion รถยนต์ต้นแบบ (Prototype) การฝึกอบรมและร่วมสร้าง EV garage ให้กับ MEA ตลอดจนการสนับสนุนองค์ความรู้ ด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากร MEA สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีการสนับสนุน Aftersales service, Maintenance และ Spare parts ด้าน EV ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาอย่างยั่งยืน 

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นกระแส