ด่วน!! โปรดเกล้าฯ ปรับ ครม. 3 ตำแหน่ง “ธนกร” ผงาดนั่ง รมต.สำนักนายกฯ

30 พ.ย. 65

ปรับ ครม.ประกาศแต่งตั้ง 3 รมต. “ธนกร” ลูกรัก “ลุงตู่” ผงาดนั่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ

 

วันที่ 30 พ.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่แต่งตั้งรัฐมนตรีตามตำแหน่งที่ว่างลง ภายหลัง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2564 และนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

  1. นายธนกร วังบุญคงชนะ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  2. นายสุนทร ปานแสงทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  3. นายนริศ ขำนุรักษ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม