advertisement

เด้ง! รองผบก.น.6 รักษาราชการแทน ผกก.ยานนาวา ถูกร้องเรียกรับผลประโยชน์ผับจินหลิง

23 พ.ย. 65

ผบก.น.6 เซ็นเด้ง รอง ผบก.น.6 พ้นตำแหน่งรักษาราชการแทน ผกก.สน.ยานนาวา หลังถูกร้อง เรียกรับผลประโยชน์ แลกปล่อยรถหรู ผับจินหลิง ตั้ง "พ.ต.อ.วุฒิชัย" รักษาราชการแทน

พล.ต.ต.นครินทร์ สุคนธวิท ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 ได้ลงนามในคำสั่งกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 ที่ 453/2565 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน ใจความว่า 

ด้วยกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 มีเหตุผลความจำเป็นในการให้ข้าราชการตำรวจ รักษาราชการแทน ภายในสังกัด เพื่อให้การบริหารงานราชการในภาพรวม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 68 (5) และ 105 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 

จึงให้ พ.ต.อ.วุฒิชัย ไทยวัฒน์ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 รักษาราชการแทนในตำแหน่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลยานนาวา อีกหน้าที่หนึ่ง โดยไม่ขาดจากตำแหน่งเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 

สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

 

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่