advertisement

ธนาคารออมสิน แจงกรณี ยึดบ้านผิดหลัง ยันรับผิดชอบค่าเสียหายอย่างเต็มที่

4 ต.ค. 65

ธนาคารออมสิน ชี้แจงกรณี ยึดบ้านผิดหลัง รับเกิดจากการผิดพลาดในการเข้าปรับปรุงเนื่องจากบ้านมีลักษณะคล้ายกัน ยันรับผิดชอบค่าเสียหายอย่างเต็มที่

วันที่ 3 ต.ค.65 จากกรณีที่ผู้รับเหมาภายนอกของ ธนาคารออมสิน ได้เข้ายึดและปรับปรุงบ้านผิดหลัง เป็นเหตุให้เจ้าของบ้านต้องสูญทรัพย์สินกว่าหลายรายการ ทางธนาคารจึงได้ออกอกสารชี้แจง โดยระบุว่า

ธนาคารฯ ได้เข้าซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด ได้แก่ บ้านเลขที่ 99/44 หมู่บ้านวนาสิริพาร์ควิลล์ ต.ลาดหลุมแก้ว อ.เมือง จ.ปทุมธานี ในราคา 1.6 ล้านบาท และต่อมาธนาคารได้ว่าจ้างผู้รับเหมาภายนอก เพื่อปรับปรุงบ้านที่ซื้อมาจากการขายทอดตลาด ให้มีสภาพดีพร้อมขาย โดยไม่มีการรื้อถอนบ้านแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ผู้รับเหมาภายนอกได้เข้าสำรวจพื้นที่ แต่เกิดความผิดพลาดเข้าปรับปรุงบ้านผิดหลัง ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดเนื่องมาจาก บ้านหลังที่เข้าปรับปรุง และบ้านที่ธนาคารเข้าซื้อ ทั้งสองหลังมีลักษณะคล้ายกัน และต่างไม่มีป้ายเลขที่บ้าน ซึ่งปัจจุบันผู้รับเหมาภายนอกได้เข้าดำเนินการแล้วเสร็จ ทำให้บ้านหลังดังกล่าวมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

ก่อนการเข้าปรับปรุงสภาพบ้านเพื่อรอการขาย ผู้รับเหมาภายนอกได้เคลื่อนย้ายสิ่งของภายในบ้านหลายรายการ และธนาคารนำไปเก็บรักษาไว้ ซึ่งหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ และพบว่าเป็นการปรับปรุงบ้านผิดหลัง ธนาคารได้ติดต่อเจ้าของบ้านอย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งมีการหารือร่วมกันเมื่อวันที่ 20 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยธนาคารได้แจ้งขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และแจ้งขอส่งมอบของที่เก็บรักษาไว้  20 รายการ อาทิ เครื่องเล่นซีดี โต๊ะทำงานไม้ หนังสือ และพระบูชา คืนแก่เจ้าของบ้าน

แต่ปัจจุบันเจ้าของบ้านยังขอไม่รับของดังกล่าวคืน และเรียกค่าเสียหายสำหรับสิ่งของข้างต้น รวมถึงสิ่งของอื่น ๆ จำนวน 2.2 ล้านบาท โดยธนาคารได้นัดหารือกันอีกครั้งในวันที่ 4 ต.ค.นี้ เพื่อพิจารณาข้อเรียกร้อง และประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ ธนาคารฯ ยืนยันที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายอย่างเต็มที่ตามที่เกิดขึ้นจริง และขออภัยในความผิดพลาดครั้งนี้ โดยหากมีความคืบหน้าธนาคารจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ธนาคารออมสิน

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่