ศาล รธน.ออกประกาศเข้มรอบพื้นที่ ป้องกันเหตุไม่ปลอดภัยจากปมวินิจฉัย นายก 8 ปี

30 ก.ย. 65

ศาลรธน.ออกประกาศเข้มรอบพื้นที่ถึงเช้าวันที่ 3 ต.ค.65 ป้องกันเหตุไม่ปลอดภัยจากปมวินิจฉัยวาระ 8 ปี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.65 นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ลงนามประกาศศาลรัฐธรรมนูญ เรื่องอาณาบริเวณ หรือพื้นที่ที่กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย

ระบุว่า ตามที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือและลงมติ กรณีรับคำร้องของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ยื่นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรค 2 ประกอบมาตรา 158 วรรค 4 หรือไม่ และออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในเวลา 15.00 น.

ทั้งนี้ทางหน่วยงานความมั่นคง ได้แจ้งต่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญว่าจะมีสถาน การณ์ที่มีสิ่งบอกเหตุ หรือข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าอาจจะมีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย และความไม่สงบเรียบร้อยเกิดขึ้น

เพื่อให้กระบวนการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงออกประกาศกำหนดให้อาณาบริเวณ หรือพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ตามแนวเขตเป็นพื้นที่ชั้นนอก ในการรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อย

บุคคลและยานพาหนะที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่ ต้องผ่านการตรวจของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และห้ามผู้ใดเข้ามาในพื้นที่ควบคุม เว้นแต่ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาปฏิบัติงาน หรือมาติดต่อราชการ และต้องผ่านการตรวจตัวบุคคลและสิ่งของที่นำมา ตามวิธีการของหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย.นี้ เวลา 19.00 น. ถึงวันที่ 3 ต.ค.เวลา 06.00 น.

ศาลรธน.

ประกาศศาลรธน.

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม