วันแม่แห่งชาติ ตรวจเต้านม มะเร็งปากมดลูก ฟรี ใช้ บัตรประชาชน ใบเดียว

11 ส.ค. 65

วันแม่แห่งชาติ 2565 ประกันสังคม เชิญชวน คุณแม่ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ตรวจเต้านม มะเร็งปากมดลูก ฟรี ใช้ บัตรประชาชน ใบเดียว

 

วันแม่แห่งชาติ 2565 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประชาสัมพันธ์เชิญชวน คุณแม่ ตรวจสุขภาพเต้านมและมะเร็งปาดมดลูก ฟรี เพียงแสดงบัตรประชาชน เพื่อเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ


เงื่อนไขหลักเกณฑ์ ตรวจสุขภาพเต้านมและมะเร็งปาดมดลูก ฟรี วันแม่ 2565


1.คุณแม่เป็นผู้ประกันตน ม.33/ม.39 ที่มีสิทธิเจ็บป่วย
2. สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม
3. สถานพยาบาลเครือข่ายในโครงการประกันสังคม
4. สถานพยาบาลที่ทำข้อตกลง (MOU) เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมสุขภาพ


ตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap Smear เพื่อให้รู้ว่าเซลล์บริเวณปากมดลูกมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติหรือไม่
- อายุตั้งแต่ 35 – 54 ปี ตรวจทุก 3 ปี
- อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง


ตรวจมะเร็งปากมดลูกวิธี VIA เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงบริเวณปากมดลูกได้อย่างรวดเร็ว
– อายุตั้งแต่ 30-54 ปี ตรวจทุก 5 ปี
– อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจ Pap smear


ตรวจเต้านม โดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข
– อายุตั้งแต่ 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี
– อายุตั้งแต่ 40-54 ปี ตรวจทุกปี
– อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง


หรือตรวจสุขภาพอื่นๆ คลิก https://bit.ly/3RQ2xvF


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

วันแม่แห่งชาติ 2565

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่