advertisement

แผ่นดินไหวเมียนมา ขนาด 5.1 รับรู้สั่นไหวถึงเชียงราย-เชียงใหม่

2 ส.ค. 65

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตามสถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายอย่างต่อเนื่อง หลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.1 ที่เมียนมา อาฟเตอร์ช็อกต่อเนื่อง ขนาด 1.4-3.5 มากกว่ากว่า 15 ครั้ง

 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง แผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 แจ้งว่า เมื่อเวลา 23.03 น. เกิดแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่ละติจูด 21.17 องศาเหนือ ลองจิจูด 99.96 องศาตะวันออก ขนาด 5.1 ความลึก 2 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 82 กิโลเมตร

 


กอปภ.ก. ได้ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าว พบว่าพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่จัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย และอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความรู้สึกสั่นไหว อาจทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก จึงได้เน้นย้ำให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดติดตามสถานการณ์และตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพร้อมชี้แจงประชาชนถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อลดความตื่นตระหนกรวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย ทั้งนี้ ได้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชม.

 


ท้ายนี้ ประชาชนสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” และหากความเดือดร้อนจากสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไป

 


ความคืบหน้าล่าสุด วันที่ 2 ส.ค.2565 เวลา 06.25 น. กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานแผ่นดินไหวเมียนมา ขนาด 3.5 ลึก 1 กิโลเมตร ห่างทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 75 กม.

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่