อมรินทร์ทีวี ร่วมสนับสนุนการประกวด Miss & Mister, Miss Queen & Mrs. Deaf Thailand 2022

20 เม.ย. 65

อมรินทร์ทีวี ร่วมสนับสนุนการประกวด Miss & Mister, Miss Queen & Mrs. Deaf Thailand 2022 ภายใต้ “Unique & Inclusive” ถ่ายทอดสดทางเพจ Amarin TV

 

กองประกวด Miss & Mister, Miss Queen & Mrs. Deaf Thailand จัดการประกวด Miss & Mister, Miss Queen & Mrs. Deaf Thailand แบ่งการประกวดบทเวทีเป็น การประกวด 4 ประเภท การประกวด MISS Deaf Thailand การประกวด Mister Deaf Thailand การประกวด MISS Queen Deaf Thailand การประกวด MRS. Deaf Thailand

 

โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดการประกวด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะการทำงาน ให้กับคนหูหนวก ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับสังคมโดยผ่านการดำเนินกิจกรรมในภาคปฏิบัติที่กองประกวดฯ จัดขึ้น และส่งตัวแทนคนหูหนวกเข้าประกวดร่วมกับเวทีคนหูหนวกระดับนานาชาติและการประกวดของคนทั่วไป

 

โดยการจัดการประกวด Miss & Mister, Miss Queen & Mrs. Deaf Thailand 2022 มีวัตถุประสงค์ในการจัดการประกวด Miss & Mister, Miss Queen & Mrs. Deaf Thailand 2022 ภายใต้ “Unique & Inclusive”


1. ส่งเสริมให้คนหูหนวกรู้จักคุณค่าของตนเอง มีความรู้และทักษะ ในการดำรงชีวิตด้วยการเข้าใจตนเอง เข้าใจสังคม และ รู้เท่าทันสื่อ และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างเท่าเทียม


2. ส่งเสริมให้เกิดผู้นำคนหูหนวกที่รู้จักสิทธิเสรีภาพ หน้าที่ และความรับผิดชอบ เป็นต้นแบบการดำเนินชีวิตในสังคม มีความกล้าแสดงออก รวมทั้งมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมที่มีความหลากหลายให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง


3. ส่งเสริมให้สังคมทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับคนหูหนวก และความหลากหลายของสังคม รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียม

ในการประกวด Miss & Mister, Miss Queen & Mrs. Deaf Thailand 2022 มีกิจกรรมเก็บตัว ตั้งแต่วันที่ 2-8 พฤษภาคม 2565 โดยการประกวด Swimsuit Competition ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และการประกวด Preliminary Competition พร้อมเปิดมงกุฎตำแหน่งหลัก จาก Gemories Thailand ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

 

และThe Final Competition ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ ถ่ายทอดสดทางเพจ Amarin TV

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวฮิตติดเทรนด์

ข่าวบันเทิง เป็นกระแส