คนเราเกิดมาทำไม? ทำไมต้องเกิด และเกิดมาเพื่ออะไร?

12 มิ.ย. 60

เชื่อว่าหลายๆ ท่านจะได้ยินคำถามนี้บ่อยครั้ง ว่าคนเราเกิดมาทำไม ทำไมต้องเกิด และเกิดมาเพื่ออะไร ซึ่งจริงๆ แล้วคำถามเหล่านี้ เป็นเรื่องสำคัญของชีวิตเลยก็ว่าได้ เพราะถ้าเราไม่รู้ว่าเราเกิดมาทำไม แล้วเราทำไมต้องเกิด ?  ถ้าหากว่าเรายังไม่เข้าใจในเรื่องนี้ เราจะใช้ชีวิตอย่างผิดๆ "เพราะไม่รู้ความจริง สิ่งที่ควรทำ ไม่สนใจทำ" "สิ่งที่ไม่ควรทำ กลับสนใจที่จะทำ"

 

ตอบคำถาม เราเกิดมาทำไม? 

เราต้องเข้าใจก่อนว่า การเดินทางของจิตแต่ละดวง เดินทางอย่างไร จุดสิ้นสุดอยู่ที่ไหน เป็นเรื่องสำคัญ จิตแต่ละดวง เดินทางกันมายาวนาน และยาวไกล อย่างเช่นในชาตินี้ที่เราได้เป็นคนก็เกิดในภพภูมิของมนุษย์ แต่ใช่ว่าเราจะเกิดในภพภูมิของมนุษย์เสมอไป บางชาติเราก็ไปเกิดอบายภูมิ (อบายภูมิ คือ ภูมิที่เกิดอันปราศจากความเจริญ มี ๔ คือ นรก เปรตวิสัย อสุรกายภูมิ และกำเนิดดิรัจฉาน) และบางชาติเราก็เกิดดีกว่ามนุษย์ เกิดเป็นเทวดา เกิดบนพรหมโลก (พรหมโลก คือ ที่อยู่ของพระพรหมทั้งหลาย) เราจึงต้องเข้าใจเหตุและปัจจัยของจิตเสียก่อน

 

ถ้าเราไม่เข้าใจว่าทำอย่างไร ถึงจะไม่ตกนรก ไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน และทำอย่างไรจะได้เกิดในสุคติภูมิ ได้เกิดเป็นมนุษย์ เป็นเทวดา ตัวเราก็จะใช้ชีวิตแบบสับสน ใช้ชีวิตไปตามกระแสโลก

 

พระพุทธองค์ ตรัสว่า การเกิดเป็นมนุษย์ คือ ลาภอันประเสริฐ เพราะเป็นเรื่องยาก ที่จะได้เกิดมาเป็นคน ถ้าวางใจไม่ถูกที่ ตอนที่จะตาย ก็อาจจะไปอบายภูมิ ยิ่งถ้าจิตเศร้าหมองก็จะได้ไปอบายภูมิ แต่ถ้าจิตผ่องใสก็มีโอกาสได้ไปสู่คติภูมิ

 

ดังนั้น จากที่กล่าวในข้่างต้น จะเห็นได้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันยาก เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะใช้โอกาสของความเป็นมนุษย์ มาพัฒนาตัวเอง พัฒนาชีวิตของเรา เพราะมนุษย์เท่านั้นที่เป็นสัตว์ที่พัฒนาได้อย่างไม่มีขีดจำกัด เหล่าสัตว์เดรัจฉานมันจะพัฒนาให้ดีกว่าความเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ได้ สร้างบารมี สั่งสมคุณธรรมความดีให้มากก็ไม่ได้ เพราะสัตว์เหล่านี้ไม่รู้ความเป็นไปของชีวิต

 

"เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ ถือกำเหนิดเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้แล้ว ควรสั่งสมคุณธรรมความดีให้กับตัวเอง เรียกว่าสร้างบารมี ทาน ก็สามารถทำได้ ศีล ก็สามารถที่จะเจริญหรือพัฒนาให้งอกงามในตัวเราได้ ยิ่งภาวนาอันเป็นสุดยอดของปัญญาก็จะสามารถพัฒนาได้"

 

  สุขทุกวัน7วัน7กูรู ตอน คนเราเกิดมาทำไม? โดยพระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ ความสุขเริ่มขึ้นเมื่อ..ตื่น กับกูรู... ที่สลับสับเปลี่ยนกันมาทำให้ทุกวันของคุณมีความสุข สุขด้วยการสวดมนต์ทำวัตรเช้า สุขด้วยการฟังธรรมจากกูรูหลากหลายท่าน ทุกวัน เวลา 05.00 น. ช่องอมรินทร์ทีวี 34

 

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวบันเทิง เป็นกระแส