advertisement

สธ.ยกระดับเตือนภัยโควิด ระดับ 4 ทั่วประเทศ งดดื่มสุราในร้าน - ชะลอเดินทางข้ามพื้นที่

21 ก.พ. 65

ผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มสูงขึ้น สธ.ยกระดับ เตือนภัยโควิด ระดับ 4 ทั่วประเทศ งดเข้าสถานที่เสี่ยง-ดื่มสุราในร้าน เลี่ยงการรวมกลุ่ม ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด

วันที่ 21 ก.พ.65 ผู้สื่อข่าวรยางานว่า นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผย จากสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 มีแนวโน้มสูงขึ้น และคาดการณ์ว่าภายใน 1-2 สัปดาห์ห์ทรงตัวในระดับสูง ดังนั้นกระทรวงสาธารณะจึงจำเป็นจะต้องมีการมาตรการและแนวทางเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดเพิ่มขึ้น โดยในเบื้องต้นสถานการณ์การระบาดของโควิด19 และการติดเชื้อของไทยพบว่า มีอัตราผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ย 14 วัน ( 8-21 ก.พ.65 ) อยู่ที่ประมาณ 15,981 ราย ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง 796 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 202 ราย เสียชีวิตเฉลี่ย 14 วันอยู่ที่ประมาณ 25 ราย

และจากการติดตามข้อมูลพบว่าขณะนี้โควิดได้แพร่กระจายไปทั่วประเทศแล้ว ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาด สธ.จึงได้มีการยกระดับการเตือนภัยโควิดเป็นระดับ 4 ทั่วประเทศ โดยจะต้องขอความร่วมมือประชาชนงดเข้าสถานที่เสี่ยง เลี่ยงการรวมกลุ่ม ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อควบคุมไม่ได้การแพร่เชื้อการจายเป็นวงกว้าง

อย่างไรก็ตามมีการเปรียบเทียบอัตราการติดเชื้อของผู้ป่วย พบว่าแนวโน้มการติดเชื้อทั่งประเทศยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกกลุ่ม วันทำงานการทำงาน การกินข้าวร่วมกันทำให้แพร่เชื้อได้มากที่สุด รวมไปถึงการแพร่เชื้อในวัยเด็ก

ทั้งนี้ระดับเตือนภัยป้องกันโควิด - 19 ระดับ 4 ของประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี่

  • ปิดสถานที่เสี่ยง
  • ทำงานจากที่บ้าน 50 – 80%
  • งดไปรับประทานร่วมกัน งดดื่มสุราในร้าน
  • งดเข้าสถานที่เสี่ยงทุกประเภท
  • เลี่ยงเข้าใกล้ผู้อื่นนอกบ้าน
  • คัดกรองก่อนเดินทาง ชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่
  • ใช้ระบบกักตัวผู้เดินทางจากต่างประเทศ

 

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่