สนามบิน เตือน ห้ามพกหน้ากากอนามัย ไปต่างประเทศเกิน 30 ชิ้น ฝ่าฝืนคุก 5 ปี หรือปรับ 1 แสน

4 ก.พ. 65

สนามบิน เตือน ห้ามพกหน้ากากอนามัย ไปต่างประเทศเกิน 30 ชิ้น ฝ่าฝืนเจอโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือ จำคุกไม่เกิน 5 ปี

ห้ามมิให้บุคคลใดส่งหน้ากากอนามัยออกไปนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาตจากเลขาธิการ แต่มิให้ใช้บังคับแก่กรณีนำติดตัวไปใช้นอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวไม่เกิน 30 ชิ้นต่อครั้ง หรือในกรณีมีใบรับรองแพทย์แสดงเหตุผลความจำเป็น ให้นำติดตัวได้ไม่เกิน 50 ชิ้นต่อครั้ง

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542

273141723_10160233555047052_8

advertisement

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส