WHO เตือน โอมิครอน BA.2 เป็นสายพันธุ์ล่องหน ติดเชื้อเพิ่มทั่วโลก

28 ม.ค. 65

องค์การอนามัยโลก เตือนโควิดโอมิครอน BA.2 เป็นสายพันธุ์ล่องหน ติดเชื้อเพิ่มสูงทั่วโลก

องค์การอนามัยโลก (WHO) ออกคำเตือนในสัปดาห์นี้ กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิดโอมิครอน สายพันธุ์ย่อย BA.2 เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ถึงแม้องค์การอนามัยโลก ยังไม่ได้พิจารณาที่จะจัดให้โควิดโอมิครอน BA.2 เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล แต่ก็กำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิดโอมิครอน สายพันธุ์ย่อย BA.2 อย่างใกล้ชิด เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อโควิด โอมิครอน สายพันธุ์ย่อย BA.2 เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก

และขณะนี้พบผู้ติดเชื้อในสหรัฐฯ แล้ว แต่ก็ยังเชื่อว่ายังมีคนติดน้อยอยู่ ตามรายงานพบว่า ผู้ติดเชื้อโควิดโอมิครอน สายพันธุ์ย่อย BA.2 ในสหราชอาณาจักร และเดนมาร์ก ซึ่งถูกตั้งฉายาให้ว่า ‘โอมิครอนล่องหน’ (stealth Omicron) เนื่องจากมีการกลายพันธุ์จนทำให้เกิดความแตกต่างทางพันธุกรรม จึงทำให้การตรวจหาเชื้อยากมากขึ้น แต่ความรุนแรงที่ก่อให้เกิดอาการป่วยหนักนั้น ยังไม่ปรากฏว่าทำให้ป่วยรุนแรงกว่าโควิด โอมิครอน สายพันธุ์ย่อยก่อนหน้านี้

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม