ประกันสังคม ม.33 ม.39 ใช้สิทธิตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ เช็กเลย

6 ธ.ค. 64

ประกันสังคม ม.33 ม.39 ใช้สิทธิตรวจสุขภาพ ตรวจโรคฟรี 14 รายการ นอกเหนือจากการเบิกค่ารักษาพยาบาล เช็กรายละเอียดเลย

วันที่ 6 ธ.ค.64 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดรายละเอียด ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 สามาถใช้สิทธิประกันสังคมเข้ารับการตรวจสุขภาพ 14 รายการกับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนี้

ตรวจร่างกายทั่วไป

 • การคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test 
  - สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี 
 • การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข
  - อายุ 30-39 ปีตรวจทุก 3 ปี
  - อายุ 40-54 ปี ตรวจทุกปี
  - อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือความเสี่ยง
 • การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์
  - อายุ 40-45 ปี ตรวจ 1 ครั้ง
  - อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 1 - 2 ปี
 • การตรวจตาด้วย Snellen eye Chart
  - อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง / ปี

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 • ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
  - อายุ 18-54 ปี ตรวจ 1 ครั้ง
  - อายุ 55 - 70 ปี ตรวจ 1 ครั้ง / ปี
 • ปัสสาวะ UA
  - อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง / ปี

การตรวจสารเคมีในเลือด

 • น้ำตาลในเลือด FBS
  - อายุ 35 - 54 ปี ตรวจทุก 3 ปี
  - อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง / ปี
 • การทำงานของไต Cr
  - อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง / ปี
 • ไขมันในเส้นเลือดชนิด Total Cholesterol & HDL
  - อายุ 20 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 5 ปี

การตรวจอื่นๆ

 • เชื้อไวรัสตับอักเสบ HBSAg
  - ผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ. 2535 ตรวจได้ 1 ครั้ง
 • มะเร็งปากมดลูก หรือ Pap Smear
  - อายุ 30-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี
  - อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง
 • มะเร็งปากมดลูกวิธี Via
  - อายุ 30 -54 ปี ตรวจทุก 5 ปี
  - อายุ 55 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจ Pap smear
 • เลือดในอุจจาระ FOBT
  - อายุ 50 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง / ปี
 • Chest X-ray
  - อายุ 15 ปีขึ้นไป 1 ครั้ง

สามารถตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพได้ที่ www.sso.go.th   

263759851_4615647791847342_60

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกันสังคม เผย ผู้ประกันตน เจ็บป่วยฉุกเฉิน ใช้สิทธิ รักษาได้ทุก รพ. แสดง บัตรประชาชน ใบเดียว
ประกันสังคม เตือน ผู้ประกันตนกลุ่มย้ายจังหวัดกลับภูมิลำเนา เช็กสิทธิ อาจได้รับเงินเยียวยา
เงิน ประกันสังคม www.sso.go.th โอนรอบใหม่ 12 พ.ย. จ่าย 2,500 - 5,000 นายจ้างได้สูงสุด 1.2 ล้าน

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส