close sticky

นนท์ Student เปิด ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เด็ก 12-20 ปี เข็มแรก

0
16 พ.ย. 64

ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ นนท์ Student "Final Call" เปิดลงทะเบียนครั้งสุดท้าย ตั้งแต่วันที่ 14-19 พ.ย. 64 ก่อน 17.00 น. ลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับผู้มีอายุ 12-20 ปี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนใดๆ มาก่อนเท่านั้น


เงื่อนไข : เฉพาะคนนนทบุรี (มีทะเบียนบ้าน หรือ พักอาศัย) ที่ศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือ ที่ศึกษานอกจังหวัด เท่านั้น


กรณีผู้ที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ให้แจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน Pfizer ผ่านสถานศึกษาที่ตนศึกษาอยู่ ถ้าพักอาศัยใน จ.นนทบุรี แต่ไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู่ใน จ.นนทบุรี ให้แสดงหลักฐาน สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่อาศัยจริงในจังหวัดนนทบุรี และให้เจ้าบ้านเซนต์รับรองในสำเนาทะเบียนบ้านที่อาศัยจริงว่า ... “ข้าพเจ้าขอรับรองว่า นายอยู่ แฝงนนท์ ได้อาศัยอยู่ในบ้านของข้าพเจ้าจริง เป็นเวลาเกินกว่า 6 เดือนจริง” พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าบ้าน


ช่องทางลงทะเบียน https://forms.gle/oAbgMarbaBowfpv56


หมายเหตุ : สถานที่ฉีด และวันเวลานัดหมายในการฉีดวัคซีนจะเเจ้งให้ทราบภายหลัง เพื่อตรวจสอบรายชื่อ ยืนยัน และ รับเอกสารการเข้ารับการฉีดวัคซีนต่อไป


การฉีดวัคซีนจะต้องได้รับการยินยอมและอนุญาตจากผู้ปกครอง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


เปิด Walk In ฉีดวัคซีนไขว้ เข็ม 1 ซิโนแวค เข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ไฟเซอร์


เช็กเลย Walk In ฉีดวัคซีนไขว้ ซิโนแวค แอสตร้าเซนเนก้า สำหรับบุคคลทั่วไปทั้งไทยและต่างชาติ


รพ.ราชวิถี เปิดลงทะเบียน ฉีดวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า ด่วน! จำนวนจำกัด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่