close sticky

ยืนยัน ไทยจะได้วัคซีน โมเดอร์นา 5.6 แสนโดส ภายใน 5 พ.ย.นี้

0
23 ต.ค. 64

ซิลลิค ฟาร์มา เผยจะส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา ให้แก่ประเทศไทย 5.6 แสนโดส ภายใน 5 พ.ย.นี้ พร้อมยืนยันจำนวน 1.9 ล้านโดส จะส่งได้ครบในไตรมาส 4 ปีนี้


วันนี้ (23 ต.ค.) ซิลลิค ฟาร์มา เผยแพร่แถลงการณ์ เรื่อง ความคืบหน้าของการส่งมอบวัคซีนโควิด-19 “โมเดอร์นา” ให้แก่ประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


แซดพี เทอราพิวติกส์ หน่วยธุรกิจภายใต้ ซิลลิค ฟาร์มา พันธมิตรทางธุรกิจอย่างเป็นทางการของโมเดอร์นาในประเทศไทย ขอแจ้งให้ทราบว่า ตามกำหนดการล่าสุดที่ได้รับการยืนยันจากโมเดอร์นา วัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา จำนวน 560,000 โดส จะจัดส่งถึงประเทศไทยภายในไม่เกินวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 โดยบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านเพื่อรองรับการขนส่งและการกระจายวัคซีนทันทีที่วัคซีนมาถึงประเทศไทย


บริษัทฯ ยังคงยืนยันตามที่ได้รับการยืนยันจากโมเดอร์นาว่าจะสามารถส่งมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา รวมทั้งสิ้น 1.9 ล้านโดส ให้ประเทศไทยภายในไตรมาสสี่ ปี 2564 สำหรับวัคซีนส่วนที่เหลืออีกจำนวน 6.8 ล้านโดส ซึ่งได้ลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีนกับองค์การเภสัชกรรมไปแล้วนั้น คาดว่ายังคงสามารถส่งมอบได้ในไตรมาสแรกของปี 2565


เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการส่งมอบวัคซีนที่เพียงพอให้แก่ประเทศไทยจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แซดพี เทอราพิวติกส์ ยังได้ยื่นเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนแหล่งผลิตวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาในประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้วเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เพื่อเป็นแหล่งผลิตสนับสนุนเพิ่มเติม ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยบริษัทฯ กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อให้การขอขึ้นทะเบียนแหล่งผลิตเพิ่มเติมเป็นไปอย่างราบรื่น และจะเรียนให้ทุกท่านทราบอีกครั้งเมื่อมีความคืบหน้าของการดำเนินการดังกล่าว


แซดพี เทอราพิวติกส์ ยังคงยึดมั่นในการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย เพื่อให้บรรลุการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนตามเป้าหมายของประเทศ ด้วยการเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนชาวไทย


ahr0chm6ly9zlmlzyw5vb2suy29tl

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม