close sticky

วิธีลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เฟส 3 มี 2 ล้านสิทธิ ใช้จองโรงแรม - ตั๋วเครื่องบิน

0
27 ก.ย. 64

www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เฟส 3 ลงทะเบียนเลย เปิดลงทะเบียนแล้ว ในส่วนของผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนกับโครงการ จำนวน 2 ล้านสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ส่วนผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วในเฟสที่ 1 และ 2 ไม่ต้องลงเบียนใหม่ สามารถใช้สิทธิห้องพักคงเหลือต่อไปได้ โดยเริ่มจองโรงแรม/ที่พักได้ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. 64 - 24 ม.ค. 65


ทั้งนี้ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 รัฐสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน สนับสนุนคูปองอาหาร 600 บาทต่อคืน และสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ไม่เกิน 2,000 บาท หรือ 3,000 บาท ตามเงื่อนไขของแต่ละจังหวัด


วิธีการลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันสำหรับประชาชน


คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ


- มีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลสัญชาติไทย


- อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน


วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ สำหรับประชาชน


1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com หมายเหตุ เบอร์ลงทะเบียนที่ใช้รับสิทธิ ต้องเป็นเบอร์เดียวกับที่ลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตัง


2. ได้รับ sms แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ


3. ดาวน์โหลด + ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบน App เป๋าตัง ซึ่งเป็น App หลักในการใช้จ่าย


4. จองห้องพักกับโรงแรม พร้อมชำระเงินส่วนประชาชน (ร้อยละ 60) ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมหรือโทรสำรองห้องพักกับเจ้าหน้าที่โรงแรม


5. ได้รับ voucher สำหรับ check-in โรงแรม


6. จองตั๋วเครื่องบินตามช่องทางปกติ และชำระเงินเต็มจำนวน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)


7. Check-in เข้าพักตามวันที่กำหนด (ในระหว่างการเข้าพักจะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวเป็นรายวันสำหรับใช้จ่ายในร้านอาหาร/สถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ)


8. Check-out


9. เข้าเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เพื่อกรอกข้อมูลสำหรับใช้สิทธิค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)


10. ได้รับเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินตามเงื่อนไข (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ลงทะเบียนใช้สิทธิ และปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ)


กรณีเดินทางโดยเครื่องบินซึ่งจะลงทะเบียนรับสิทธิได้ เมื่อ check-out แล้ว เท่านั้น


วิธีการลงทะเบียนและรับสิทธิโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน


1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com


หมายเหตุ ประชาชนที่เคย ลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1 และ 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้


2. อ่านและกดยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ


3. กรอกข้อมูล และยืนยันรหัส OTP ที่ได้รับ


4. รอ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน (ภายใน 3 วัน) หลังจากยืนยันการลงทะเบียน


5. ดาวน์โหลด ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบน App เป๋าตัง (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมี G-Wallet) เพื่อเตรียมการใช้จ่ายสำหรับโครงการ


วิธีการใช้งานแอปฯ เป๋าตัง วิธีติดตั้งและลงทะเบียน


1. เปิดแอปฯ APP Store หรือ Google Play หรือ Play Store รองรับโทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0+ ขึ้นไปหรือ iPhone ที่มี iOS 9.0+ ขึ้นไป


2. พิมพ์ค้นหา "เป๋าตัง" ในช่องค้นหา


3. เลือก "GET" หรือ เลือก "ติดตั้ง"


4. เมื่อติดตั้งเสร็จ เปิดแอปฯ เป๋าตัง


5. ให้ความยินยอมจัดการข้อมูลยืนยันตัวตน


6. เตรียมบัตรประชาชน


7. ถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน


8. ตรวจสอบเลขบัตรประชาชน และกรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับรหัส OTP


9. ใส่รหัส OTP 6 หลัก ที่ได้รับจากโทรศัพท์มือถือ


10. กรอกข้อมูล บัตรประชาชน


11. เลือกวิธีการ ยืนยันตัวตน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


- เปิดเงื่อนไข www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เฟส 3 - ทัวร์เที่ยวไทย ก่อนลงทะเบียน 24 ก.ย. นี้
- ประกันสังคม ม.33 ใน 13 จว.แดงเข้ม รับ 2 ต่อ เงินเยียวยา+คนละครึ่งเฟส 3 รวม 4 พันบาท
- เช็กเลย! เราเที่ยวด้วยกัน เฟส3 - ทัวร์เที่ยวไทย ได้สิทธิอะไรบ้าง?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่