ก.เกษตรฯ ยัน น้ำไม่ทะลักเข้ากรุงเทพฯ

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขตชลประทานว่า ยังสามารถควบคุมได้ พื้นที่แนวคันกั้นน้ำยังไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ยังอยู่ในระดับ 2,200-2,300 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณที่ไม่น่ากังวล

ส่วนมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่นอกคันกันน้ำหรือริมแม่น้ำเจ้าพระยา รวมถึงหากมีระบายน้ำลงในพื้นที่ 3 ทุ่งรับน้ำจริง พรุ่งนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเสนอแผนเยียวยา 4 มาตรการ คือ สำนักงบประมาณจัดเงินช่วยเหลือเยียวยา การช่วยเหลือภาคเกษตรหลังผ่านวิกฤต สหกรณ์ของกระทรวงเกษตรจะออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และการชะลอหนี้ในภาคเกษตร

keyboard_arrow_up