ระวังยุงลาย! หมอเตือนอากาศแปรปรวนไข้เลือดออกระบาด อุบลฯ ป่วย 199 ราย ตาย 1

หมอเตือนอากาศแปรปรวนไข้เลือดออกระบาด โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี 4 เดือนที่ผ่านมา พบผู้ป่วย 199 คน ตายแล้ว 1 ราย

นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงนี้ มีฝนตกสลับกับมีอากาศร้อน ทำให้โรคไข้เลือดออกระบาดได้มากกว่าปกติ เพราะยุงลายที่เป็นพาหนะนำโรคสามารถวางไข่ได้เร็วขึ้น และไข่เติบโตเป็นตัวแก่มีอายุสั้น ทำให้เชื้อแพร่ได้เร็ว

และจากข้อมูลของกลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบเขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 5 จังหวัด คือ ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร และอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2561 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม 199 ราย เสียชีวิต 1 ราย โดยกลุ่มเสี่ยงที่ป่วยพบมากคือ อายุระหว่าง 10-14 ปี

สำหรับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรค นอกจากยุงลายที่เป็นพาหนะนำโรคเติบโตได้เร็วกว่าปกติจากสภาพอากาศแปรปรวนแล้ว ยังเกิดจากมีน้ำขังตามภาชนะต่างๆจำนวนมาก ทำให้ยุ่งลายสามารถใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ได้ดี จึงขอให้ประชาชนใช้มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ

1.เก็บบ้านให้สะอาด โปร่ง โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุง

2.เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน โดยทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

3.เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิด แล้วปล่อยปลากินลูกน้ำ ป้องกันยุงลายไปวางไข่ เพื่อป้องกัน 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

อย่างไรก็ตามขณะนี้ ยังไม่มีวิธีใช้รักษาโรคไข้เลือดออกได้โดยตรง การรักษามีเพียงรักษาตามอาการและเฝ้าระวังภาวะช็อก หากประชาชนหรือคนในครอบครัว โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว หรือผู้มีภาวะเสี่ยง มีอาการสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เช่นไข้สูงมากโดยฉับพลัน ปวดเมื่อย หน้าตาแดง อาจมีผื่นขึ้นใต้ผิวหนังตามแขนขา ข้อพับ ถ้ามีไข้สูง 2-3 วันไม่หายหรือไม่ดีขึ้น ต้องรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็ว เพื่อรับการวินิจฉัยในทันที ป้องกันการเสียชีวิตจากโรคนี้

keyboard_arrow_up