สมาคมแพทย์ฯ จี้ผลักดัน กม.กำหนดชั่วโมงการทำงานแพทย์ พบมีบุคลากรเข้าเวรต่อเนื่อง 109 ชม.

จากกรณีข่าว นพ.ฐาปกรณ์ ทองเกื้อ หรือ หมอบอล แพทย์ประจำโรงพยาบาลลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ป่วยหนัก แต่ยังเข้าเวรดูแลผู้ป่วยจนตัวเองเสียชีวิต เมื่อวันที่ 14 พ.ค. ที่ผ่านมา พญ.พิชชาอร พงษ์ประเสริฐ หรือหมอตุย แพทย์หญิงวัย 25 ปี เพิ่งเรียนจบจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสียชีวิตจากการติดเชื้อจากคนไข้ ซึ่งทำงานหนักเข้าเวรติดต่อกัน 72 ชั่วโมงนั้น

ทำให้สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสหพันธ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และสมาคมพลังแพทย์ จัดประชุมเพื่อหารือและเสนอแนะทางออกการแก้ไขปัญหานี้

พญ.อรวรรณ เมธาดิลกกุล อาจารย์กฎหมายการแพทย์ กรมการแพทยสภา กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขให้ข่าวว่าไม่มีแพทย์ทำงานเกิน 24 ชั่วโมงนั้น จากการรวบรวมข้อมูล เคยพบบุคลากรทางการแพทย์ทำงานต่อเนื่องสูงสุดถึง 109 ชั่วโมง และมีแพทย์อายุประมาณ 30 ปี เสียชีวิตมาแล้ว 3 คน ในเวลาไล่เลี่ยกัน จากโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน เชื่อว่าน่าจะยังมีอีกหลายคนที่เสียชีวิตในลักษณะแบบนี้

โดยทางสมาคมต้องการเรียกร้องให้มีกฎหมายกำหนดชั่วโมงการทำงานของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เช่นเดียวกับ พ.ร.บ.แรงงานและตามเกณฑ์ขั้นต่ำ ให้จัดตั้งคณะกรรมการข้าราชการและบุคลากรสาธารณสุข แยกการบริหารบุคคลออกจาก กพ. ให้การเยียวยาแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ประสบภัย รวมถึงยกย่อง เชิดชูเกียรติในการอุทิศตน โดยในขณะนี้ในกลุ่มแพทย์รู้สึกขาดขวัญและกำลังใจ เนื่องจากมีปัญหาแต่ทางกระทรวงก็ปัดความรับผิดชอบ

ด้าน ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์สาขาวิชาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ต้องการผลักดันให้สังคมรับทราบถึงปัญหาความขาดแคลนในระบบสาธารณสุข ขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ที่ส่วนมากทำงานกันติดต่อกัน 35 – 36 ชั่วโมง ก็มีความเสี่ยงติดเชื้อไปด้วย ความแออัดของผู้ป่วยทำให้แพทย์ตาม รพ. ในมหาวิทยาลัย รพ.ศูนย์ และ รพ.จังหวัด ต้องมีการทำงานเกิน 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ในต่างประเทศมีมาตรฐานเวลาที่แพทย์จะต้องทำงานไม่เกิน 8 – 12 ชั่วโมง แต่ประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานในการดูแลบุคลากรทางการแพทย์ หากมีมาตรฐานก็ไม่สามารถทำได้เพราะจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้น.

keyboard_arrow_up