ญาติ 2 นักธรณีวิทยา ที่เสียชีวิตในอุโมงค์ ฟ้องอิตาเลียนไทย เชื่อไม่ไช่เหตุสุดวิสัย

ที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวสินีพร พันธวงศ์ ทนายความ พร้อมด้วย นางเพ็ญจันทร์ วสุอนันต์ และ นางอรทัย ศิริวัฒน์ มารดาของนายปรัชญาวัต วสุอนันต์ และ นายปฐมพร ศิริวัฒน์ สองนักธรณีวิทยาของบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวเล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน) ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุบัติเหตุในอุโมงค์ที่กำลังทำการก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง ของกรมชลประทาน ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เกิดการแตกร้าวระหว่างขุดเจาะทำให้ก้อนหินขนาดใหญ่หลุดหล่นลงมาทับนักธรณีวิทยาเสียชีวิต เมื่อวันที่ 2 มี.ค.60

ศาลจังหวัดเชียงใหม่

นำเอกสารหลักฐานเข้ายื่นฟ้องแพ่งเพื่อเรียกร้องเงินค่าเสียหายและเยียวยาจำนวน 46,879,607.17 บาท จากบริษัทอิตาเลียนไทย โดยนางเพ็ญจันทร์ และนางอรทัย เป็นโจทก์ที่ 1 และ 2 ตามลำดับ ยื่นฟ้องบริษัทอิตาเลียนไทย ในฐานะจำเลยที่ 1 พร้อมนายสุดเขตต์ ดอกจันทร์ และนายยุทธพงษ์ คงรอด จำเลยที่ 2 และ 3 ตามลำดับ

นางสาวสินีพร พันธวงศ์ ทนายความ

นางสาวสินีพร พันธวงศ์ ทนายความ บอกว่า วันนี้ได้นำเอกสารหลักฐานเข้ายื่นฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ โดยมารดาของผู้เสียชีวิตทั้งสองได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) จำเลยที่ 1 นายสุดเขตต์ ดอกจันทร์ จำเลยที่ 2 และนายยุทธพงษ์ คงรอด จำเลยที่ 3  ในฐานความผิด ละเมิด เพื่อเรียกค่าเสียหาย ซึ่งศาลได้รับฟ้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นางเพ็ญจันทร์ วสุอนันต์ และ นางอรทัย ศิริวัฒน์ มารดาของสองนักธรณีวิทยา ยื่นฟ้องบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวเล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน)

โดยทางฝ่ายโจทก์เชื่อมั่นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น จนเป็นเหตุให้นักธรณีวิทยาทั้งสองคนเสียชีวิตนั้น ไม่ได้เกิดจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งมีข้อมูลหลักฐานชัดเจน ทั้งจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ รวมทั้งปกติบริษัทจะต้องมีมาตรฐานคุ้มครองความปลอดภัยอย่างเข้มงวดอยู่แล้ว พร้อมที่จะนำมาแสดงต่อศาล ตลอดจนคาดหวังให้กรณีนี้เป็นแนวทางให้เกิดในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานต่อได้

ทนายความ และ ญาติของผู้เสียชีวิต

ด้าน นางเพ็ญจันทร์ วสุอนันต์ มารดาของนายปรัชญาวัต วสุอนันต์ กล่าวว่า นับตั้งแต่ที่ลูกชายเสียชีวิตจนถึงปัจจุบันทางครอบครัวยังคงอยู่ในความเศร้าโศกเสียใจ และยังได้รับผลกระทบต่างๆ อย่างมากด้วย เพราะลูกชายเป็นเสาหลักที่หารายได้เลี้ยงดูครอบครัว ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้รับเงินเยียวยาจากทางบริษัทเพียง 15,000 บาท เท่านั้น เพื่อเป็นค่าจัดการงานศพ แม้ว่าก่อนหน้านี้ทนายความของทางบริษัท เคยมาเจรจาจะจ่ายเงินค่าเยียวยาให้คนละ 500,000 บาท แต่ทางครอบครัวไม่รับ เนื่องจากมองว่าไม่สมเหตุสมผล และไม่เชื่อว่าเหตุดังกล่าวเป็นเรื่องสุดวิสัย จึงได้ยื่นฟ้องต่อศาลในครั้งนี้

keyboard_arrow_up