กทม. เปิดเส้นทางเดินเรือ ‘คลองบางกอกใหญ่’ เชื่อมคลองภาษีเจริญ ชูไอเดีย ‘ล้อ ราง เรือ’

กรุงเทพมหานคร เปิดทดลองเดินเรือเส้นทางใหม่ ตั้งแต่ท่าเรือสะพานตากสิน-เพชรเกษม (บางหว้า) คลองภาษีเจริญ ถึง ท่าเรือวัดกำแพงบางจาก คลองบางกอกใหญ่ (ตลาดคลองบางหลวง) โดยไม่เก็บค่าโดยสาร ตามนโยบายการส่งเสริมการเดินเรือในคลองของกรุงเทพมหานคร โดยให้บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ในฐานะผู้บริหารจัดการระบบ “ราง ล้อ เรือ” ในกรุงเทพมหานคร และโครงการเดินเรือในคลองภาษีเจริญ เป็นผู้บริหารจัดการโครงการ

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่าการทดลองเดินเรือเส้นทางท่าเรือสะพานตากสิน-เพชรเกษม คลองภาษีเจริญ ถึง ท่าเรือวัดกำแพงบางจาก คลองบางกอกใหญ่ เป็นประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครในการส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนทางน้ำ ซึ่งเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ทั้งในด้านการขนส่งมวลชนและการเดินทางเชิงการท่องเที่ยว

อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาและเพิ่มขยายโครงข่ายระบบคมนาคมการสัญจรทางน้ำให้มากขึ้น และสามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายการเดินทางสาธารณะระบบอื่นๆ “ล้อ ราง เรือ” ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00น.-18.00น. ที่ท่าเรือสะพานตากสิน-เพชรเกษม และท่าเรือวัดกำแพงบางจาก โดยเรือจะออกทุก 30 นาที ซึ่งให้เริ่มทดลองเดินเรือตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

keyboard_arrow_up