เพิ่มผืนป่าเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ ‘โครงการปลูกป่าโกงกางในโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ’

นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เมื่อ “ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน ผู้นำเชิงท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการโหนสลิงเหินเวหาแห่งแรกในประเทศไทย สนับสนุนโครงการปลูกป่าโกงกางในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพเรือ (อพ. สธ.-ทร.), เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา และออฟโรดจิตอาสา ด้วยการปลูกต้นโกงกาง จำนวน 375 ต้น เป็นอัตลักษร์ตัวอักษร “ทรงพระเจริญ” เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะทะเลและทะเลไทย อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โครงการปลูกป่าโกงกางนี้ อยู่ในการดูแลของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (นสร. กร.) พื้นที่ปลูกป่าโกงกางบริเวณนี้มีความแตกต่างจากพื้นที่ปลูกป่าโกงกางโดยทั่วไป มีพื้นทะเลบริเวณที่ปลูกเป็นก้อนหิน-โขดหิน เป็นส่วนใหญ่ ธาตุอาหารน้อย มีคลื่นลมแรง ระดับน้ำทะเลสูง ทำให้ต้นโกงกางมีโอกาสในการเจริญเติบโตน้อยมาก ทางหน่วยบัญชาการฯ โดยเรือโทศุภวุฒ ชูชาติเจริญพร ผู้ดูแลโครงการ ได้คิดค้นวิธีการปลูกด้วยวิธีพิเศา คือการปลูกต้นโกงกางลงในท่อใยหินแบบยกพื้น โดยฝังท่อใยหินลงบนพื้นทะเลเพื่อป้องกัน และเพิ่มโอกาสให้กับต้นโกงกางในการเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น

พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บังคับบัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กล่าวถึงโครงการนี้ว่า “ทางหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางภาคเอกชนเห็นความสำคัญและร่วมแรงร่วมใจในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ทางหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ขอขอบคุณทุกท่านที่มาช่วยกันสร้างระบบนิเวศของท้องทะเลไทยให้สมดุลและสวยงามสืบไป”

พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บังคับบัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

นายภูเบศ ทรัพย์โภคิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน กล่าวว่า “บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสสนับสนุนโครงการปลูกป่าโกงกางฯ ร่วมกับหน่วยบัญชาการ สงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (นสร.กร.) พันธมิตร และจิตอาสาผู้มีอุดมการณ์เดียวกันในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

“โครงการนี้เป็นโครงการที่น่าสนใจ ซึ่งทางบริษัทฯ เองมองเห็นถึงความสำคัญ ความทุ่มเทแรงกายแรงใจของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ที่มุ่งมั่น พยายามดูแลและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมทั้งสร้างระบบนิเวศให้เกิดความสมดุล ซึ่งตรงกับภารกิจของบริษัทฯ ในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้สมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป”


นางสาวสุดาวดี ฤกษ์สุจริต ผู้จัดการทั่วไป ของโรงแรมเคป ราชา ศรีราชา โรงแรมในเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ กล่าวว่า “โรงแรมในเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ (Cape & Kantary Hotels) ในจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา, โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา, โรงแรมคามิโอ เฮ้าส์ ศรีราชา, โรงแรมคาราเวล เฮ้าส์ , โรงแรมซัมแวร์ เกาะสีชัง และโรงแรมคามิโอ อมตะ บางปะกง มีความยินดีที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมสนับสนุนโครงการปลูกป่าโกงกางฯ ในครั้งนี้ เนื่องด้วยทางเรามีโรงแรมที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรีถึง 6 แห่ง และเห็นความสำคัญในการช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยทุกหน่วยงานล้วนมีอุดมการณ์และเป้าหมายเดียวกัน คือ เพื่อเพิ่มผืนป่าของเมืองไทยและทะเลไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศ สัตว์ป่า สัตว์ทะเล และชุมชน”

นางสาวสุดาวดี ฤกษ์สุจริต ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเคป ราชา ศรีราชา โรงแรมในเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์
keyboard_arrow_up