‘แสนสิริ’ หนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน เผยโมเดลธุรกิจเปลี่ยนโลก Sansiri Green Mission

‘แสนสิริ’ หนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน เผยโมเดลธุรกิจเปลี่ยนโลก “Sansiri Green Mission” สร้างความยั่งยืนด้านพลังงาน และจัดการของเสีย จ่อลงทุน 1.3 พันล้านขยายโรงงานพรีคาสต์

นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บมจ.แสนสิริ เปิดเผยโมเดลธุรกิจเปลี่ยนโลก “Sansiri Green Mission” ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนว่า บริษัทได้เตรียมงบลงทุนปี 2562-2564 วงเงิน 50 ล้านบาท เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านพลังงาน และจัดการของเสีย หรือ Waste Management ในการลดปริมาณขยะคอนกรีตจากการก่อสร้างทั้งในรูปแบบก่ออิฐฉาบปูน และพรีคาสต์ (precast) โดยนำเศษคอนกรีตมวลเบาเหลือใช้จากการก่อสร้างกลับมาเป็นส่วนผสมในการแปรรูป เพื่อสร้างบล็อกคอนกรีตใหม่ นำกลับมาใช้ทำแผ่นทางเท้า ช่องลมระบายอากาศ และของตกแต่งภายใน

นอกจากนี้ จะเพิ่มการก่อสร้างด้วยระบบพรีคาสต์ (พื้น-ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงาน) ในการสร้างคอนโดมิเนียมจาก 50% เป็น 80% ภายในปี 2564 สามารถลดขยะคอนกรีตที่เกิดจากการก่อสร้างโดยวิธีก่ออิฐฉาบปูนได้ถึง 1,600 ตันต่อปี นอกจากนี้บริษัทจะลงทุน 1,300 ล้านบาท ในการขยายโรงงานพรีคาสต์ เพิ่มกำลังการผลิตบ้านพรีคาสต์ จาก 2,500 หลัง ในปัจจุบันเป็น 3,500 หลังต่อปี

นายอุทัยกล่าวว่า ด้านการกำจัดขยะจากการบริโภคของลูกบ้าน ที่ผ่านมาบริษัทใช้งบประมาณ 6 แสนบาท ติดตั้งเครื่อง Food Waste Machine จำนวน 10 เครื่อง บนพื้นที่ส่วนกลางในทุกโครงการแนวสูงที่จะพัฒนาตั้งแต่ ปี 2562 เป็นต้นไป โดยตั้งเป้าขยายการใช้งานใน 23 โครงการ ในอีก 3 ปีข้างหน้า

นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้ง Refun Machine เครื่องรับคืนขวดพลาสติกและกระป๋องในทุกโครงการแนวสูง รวมทั้งสิ้น 23 โครงการ ภายในปี 2564 นอกจากนี้ บริษัทยังได้ส่งเสริมการพัฒนาด้าน Energy Saving & Generation เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนให้กับโครงการต่างๆ ของบริษัท โดยมีแผนติดตั้ง Solar Roof ครอบคลุม 31 โครงการ ในปี 2564 ฯลฯ

keyboard_arrow_up