ไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่น! ‘DON DON DONKI’ เปิดสาขาแรกในไทย ขาช้อปเตรียมกระเป๋าฉีก!

ธุรกิจใหม่ของ Don Quijote กับการเปิดสาขาแห่งแรกในประเทศไทย!

ประกาศการสร้างห้างสรรพสินค้าแหง่ใหมในย่านทองหล่อ-เอกมัย เกิดจากการร่วมมือกันระหว่าง 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท Pan Pacific International Holdings Pte. Ltd. บริษัทในกลุ่ม Don Quijote (สำนักงานใหญ่ประเทศสิงคโปร์), บริษัท TOA Venture Holding Co.,Ltd. กลุ่มผู้ผลิต และจำหน่ายสีรายใหญ่ (สำนักงานใหญ่ ประเทศไทย) และ บริษัท Nippon Parking Development (Thailand) Co.,Ltd. (สำนักงานใหญ่ ประเทศไทย) บริษัทพัฒนาพื้นที่จอดรถที่มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก (สำนักงานใหญ่ เมืองโอซาก้า)

นอกจากทาง Don Quijote จะมีความโดดเด่นในด้านสินค้าที่หลากหลาย และการเปิดทาการในเวลากลางคืนแล้วนั้น ยังมีความโดดเด่นทางด้านสินค้าราคาถูก ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะระยะหลังนี้ ยังเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยอีกด้วย

สถานที่ตั้งเดิมเป็นพื้นที่ของบริษัท TOA ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร มีชาวญี่ป่นุรวมถึงกลุ่มนักธุรกิจอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมของวัยรุ่น ซึ่งนับว่าเป็นพื้นที่ที่มีความได้เปรียบทางธุรกิจสูง

Don Quijote จะเปิดทำการในสาขาประเทศสิงคโปร์ ช่วงเดือนธันวาคมนี้ และจะเปิดทำการในประเทศไทย เป็นสาขาที่ 2 ของแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้ชื่อวา่ “DON DON DONKI” โดยจะรวมวิธีบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ การบริหารจัดการพื้นที่จอดรถของไทย เพื่อสร้างห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ ให้เป็นห้างฯแห่งเดียวที่มีทั้งสินค้า และบริการเทียบเท่ากับประเทศญี่ปุ่น โดยจะเปิดทำงานเร็วๆ นี้.

keyboard_arrow_up