เลี้ยงลูกสไตล์ฟินแลนด์ ได้ครบสูตร “เก่ง ดี มีความสุข”

กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ อาจารย์พิเศษด้าน Intercultural Communication และเคยมีประสบการณ์การใช้ชีวิตในประเทศฟินแลนด์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาและเลี้ยงดูเด็กของชาวฟินแลนด์ว่า เด็กวัยเตรียมอนุบาลในฟินแลนด์เด็กๆ จะได้เล่นสนุกทั้งวัน เช่น ปีนต้นไม้ เล่นขายของ เพราะเชื่อว่าทำอย่างไรก็ได้ให้เด็กมีความสุข แล้วสมองที่เป็นเหมือนฟองน้ำก็จะเกิดการเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวได้เอง ในขณะที่เด็กวัยเดียวกันในประเทศไทยเริ่มหัดอ่านเขียนกันเป็นเรื่องเป็นราวแล้ว ดังนั้นเด็กฟินแลนด์จึงเป็นเด็กที่ใช้เวลาในห้องเรียนน้อยที่สุดในโลก แต่การวัดผลกลับกลายเป็นว่าเด็กในประเทศฟินแลนด์ฉลาดที่สุดในโลก

ขณะเดียวกันที่ฟินแลนด์มองว่า การเรียนรู้และเติบโตเกิดขึ้นได้ทุกที่ ผู้ปกครองในประเทศฟินแลนด์จึง มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของลูกทุกอย่าง รวมถึงทุกกิจกรรมนอกหลักสูตรที่จัดขึ้นในโรงเรียนของลูกเสมอ เช่น ร่วมกันจัดทัศนศึกษา เป็นโค้ช เป็นผู้จัดการให้ทีมเบสบอลโรงเรียน ฯลฯ
อีกอย่างที่สำคัญมากสำหรับเรื่องการสร้างความฉลาดให้แก่เด็กในประเทศฟินแลนด์คือวัฒนธรรมการอ่าน ซึ่งเรียกว่าอยู่ในสายเลือดของเขา เพราะเด็กๆ มักจะเห็นพ่อแม่อ่านหนังสือตลอดเวลา ทำให้ซึมซับบรรยากาศรักการอ่านไปโดยปริยาย

ส่วนเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการสอนเด็กๆ ที่หลายกระแสบอกว่าสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จะทำให้ระดับพัฒนาการลดลง ด้านผู้ปกครองในประเทศฟินแลนด์มองว่า ขึ้นอยู่กับอายุและการสอนของผู้ใหญ่ว่าเด็กควรใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นอย่างไร เช่น หากเด็กชอบเล่นเกมก็ส่งเสริมให้เรียนออกแบบเกมไปเลย

สุดท้ายแล้วเด็กจะโตขึ้นมาเป็นอย่างไรก็อยู่ที่พ่อแม่ว่าจะและพื้นฐานทางครอบครัว

Sisters, 1 years (facing the camera) and 3 years, painting a white wall pink.

pikkupoika-verkossa

ภาพจาก Levi, Huffington Post
ข้อมูลจาก สสส.

keyboard_arrow_up