หน้ามือเป็นหลังมือ!! เทียบความเปลี่ยนแปลงของ ‘เกาะพีพี’ ระหว่างปี 1987 กับ 2012

ด้วยความงามเลอค่าจนได้ฉายาว่า มรกตแห่งอันดามัน จึงไม่แปลกที่เกาะพีพีจะเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ที่เดินทางมาเพื่อสัมผัสความสวยงามทางธรรมชาติ และทะเลสีครามของประเทศไทยแห่งนี้ แต่ขณะเดียวกัน…เกาะแห่งนี้ก็เผชิญกับปัญหาด้านการรองรับปริมาณนักท่องเที่ยว ทั้งยังประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศทางทะเลอย่างหนัก

แต่หากผลกระทบเหล่านี้ยังไม่สามารถบอกเล่าปัญหาที่เกาะพีพีกับเผชิญได้ ลองย้อนกลับไปในช่วงปี ค.ศ. 1987 เพื่อชมสภาพแวดล้อมของเกาะแห่งนี้ เพื่อเปรียบเทียบกับสภาพของเกาะในปี ค.ศ. 2012 หรือในอีก 25 ปีต่อมา หลังจากที่ภาพแรกถูกถ่าย

keyboard_arrow_up