เผื่อใครไม่เคยเห็น! เผยภาพหายาก ขณะ ‘ควายน้ำ’ ทะเลน้อย ดำลงไปกินหญ้าใต้น้ำ

แม้จะเป็นสัตว์บกที่ถูกหยิบยกชื่อมาเป็นตัวแทนความฉลาด แต่หากพิจารณากันดีๆ แล้ว ควายนั้นเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมซับซ้อนและน่าศึกษาอยุ่ไม่น้อย อย่างเช่นการปรับตัวของควายน้ำในพื้นที่ทะเลน้อย จังหัวดพัทลุง ที่ปรับตัวตามสภาพภูมิศาสตร์ในช่วงฤดูน้ำหลาก ที่ทำให้ทุ่งหญ้าซึ่งเป็นแหล่งอาหารของควายจมอยู่ใต้น้ำนอนนับเดือน และส่งผลให้ควายต้องปรับตัวเพื่อดำน้ำลงไปกินหญ้าที่จมอยู่ และมีบางตัวสามารถดำน้ำได้นานหลายนาทีอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ควายน้ำทะเลน้อยนั้นก็ยังจัดเป็นควายบ้าน ในประเภทของ ควายปลัก(swamp bufffalo) ไม่ใช่ควายน้ำหรือควายแม่น้ำ (river buffalo) อย่างที่หลายคนเข้าใจ และมีรูปร่างภาพนอกแตกต่างกันอย่างชัดเจอ นอกจากนี้ข้อมูลด้านชีวภาพพบว่า ควายปลักมีจำนวนโครโมโซม ๒๔ คู่ ในขณะที่ควายน้ำนั้นมีครโมโซม ๒๕ คู่ แต่ควายทั้งสองชนิดนี้สามารถผสมพันธุ์กันได้

ที่มา – Facebook.com / คนใต้ใจเต็ม

keyboard_arrow_up