แทบไม่เหลือเค้าเดิม!? เผยภาพหายากของมหานครนิวยอร์กในปี 1870 เมื่อครั้งยังชุมชนเกษตรกรรม

คงไม่มีใครปฏิเสธความเป็นชาติมหาอำนาจของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน ที่ไม่เพียงจะเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างเป็นอันดับ 4 ของโลก และยังแบ่งแยกออกได้กว่า 50 รัฐ แต่ก็เช่นเดียวกับอีกหลายประเทศในโลกที่ล้วนแต่เคยผ่านการเป็นชุมชนเกษตรกรรมมาทั้งสิ้น ไม่เว้นแม้กระทั้งมหานครนิวยอร์ก เมืองใหญ่ที่ได้ชื่อว่ามีความเจริญเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ที่มีสภาพบ้านเมืองเปลี่ยนไปจากเมื่อ 1870 อย่างมาก จนแทบไม่เหลือเค้าเดิมของเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ทั้งยังเป็นเมืองที่เจริญที่สุดในโลก ที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรม บันเทิง ที่สำคัญที่สุดของโลก และยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติอีกด้วย

 ที่มา – businessinsider.com

keyboard_arrow_up