“Shell dweller” ปลาหมอติดหอยแต่รักเดียวใจเดียว แห่งทะเลสาบทะเลสาบแทนกันยีกา

หลายคนอาจจะยังไม่ทราบ แต่ปลาในวงศ์ปลาหมอสีนั้นสามารถจำแนกย่อยเป็นอย่างน้อย 221 สกุล มีมากกว่า 1,650 ชนิดที่มีการระบุตัวตนแล้ว และอีกว่า 2,000 – 3,000 ชนิดที่ยังไม่ได้รับการจำแนกชนิดออกมา ซึ่งก็มีทั้งปลาขนาดใหญ่โตจนไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นปลาในกลุ่มนี้ ไปจนถึงปลาขนาดเล็กจิ๋วที่มาพร้อมพฤติกรรมแปลกๆ เช่นการใช้ชีวิตอยู่ในเปลือกหอย อย่างเช่นบรรดา Shell dweller หรือที่คนไทยเรียกกันว่า ปลาหมอหอย

ปลาหมอหอย โดยมากเป็นปลาหมอสีขนาดเล็ก ขนาดโดยเฉลี่ยประมาณ 2 นิ้ว (พบใหญ่ที่สุด 6 นิ้ว) จะพบอาศัยอยู่ในทะเลสาบแทนกันยีกา และมีพฤติกรรมชอบอยู่อาศัยและผสมพันธุ์วางไข่ รวมไปถึงการเลี้ยงดูลูกปลาในเปลือกหอย โดยในธรรมชาติปลากลุ่มนี้มักเลือกเปลือกหอยของหอยฝาเดียวชนิด Neothauma tanganyicense ซึ่งเป็นเปลือกหอยที่พบได้มากที่สุดในทะเลสาบแห่งนี้

ปลาหมอ Lamprologus stappersi

แม้ปลาส่วนใหญ่จะเปลี่ยนคู่ผสมพันธุ์ไปเรื่อยๆ แต่กับปลาหมอหอย รวมถึงปลาหมอสีส่วนใหญ่แล้ว มักจะจับคู่แบบผัวเดียวเมียและจงรักภักดีต่อคู่ของตัวเองอย่างมาก และเมื่อปลาหมอหอยจับคู่ผสมพันธุ์กัน พวกมันจะเลือกช่วยกันทำความสะอาดเปลือกหอยที่เลือกใช้เป็นรัง และเลือกหอยบริเวณเปลือกหอยที่มันทั้งคู่เอาไว้ใช้หลบภัย ซึ่งโดยมากจะอยู่กองรวมกันกับปลาหมอหอยคู่อื่นๆ

เมื่อถึงเวลาวางไข่จะเข้าไปวางไข่อยู่ในเปลือกหอยและคอยเลี้ยงลูกอยู่ในเปลือกหอยจนลูกอายุได้ประมาณ 1 เดือนจึงออกจากเปลือกหอย ในระหว่างที่เฝ้าไข่หรือเลี้ยงลูก ปลาหมอหอยจะคอยว่ายวนเวียนอยู่บริเวณหอยที่อาศัยอยู่ ไม่ให้ปลาตัวอื่นมาใกล้ ถ้าปลาตัวไหนว่ายมาใกล้ ๆ จะทำการขับไล่ไปทันที พฤติกรรมดังกล่าวจึงเสมือนกับว่าหวงเปลือกหอยของตัวเองมาก

ปลาหมอหอย Lamprologus ocellatus
ปลาหมอหอย Lamprologus ocellatus

ปลาหมอหอย มีประมาณ 15 ชนิด ล้วนแต่นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม ด้วยความที่มีสีสันและพฤติกรรมที่แปลก น่าสนใจ ในประเทศไทยมีการนำเข้าและเลี้ยงกันประมาณ 10 ชนิด เช่น Lamprologus ocellatus ที่ได้ชื่อว่าเป็นปลาหมอหอยชนิดที่ได้รับความนิยมที่สุด โดยเฉพาะในตัวที่มีสีเหลืองสดหรือสีทองสดใส และไม่ค่อยตื่นกลัวคน ทั้งยังสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้ในที่เลี้ยงได้ เพียงแค่จัดตู้เลียนแบบธรรมชาติโดยพื้นตู้ควรปูด้วยทรายละเอียด และโปรยเปลือกหอยประเภทหอยเปลือกเดี่ยวลงไปให้ทั่ว เช่น หอยเชอรี่, หอยโข่ง หรือหอยหวาน เพราะเมื่อถึงเวลาผสมพันธุ์ ปลาทั้งตัวผู้และตัวเมียจะทำการคัดเลือกเปลือกหอย และทำความสะอาดรอบ ๆ บริเวณที่วางเปลือก และจะขุดดึงเปลือกหอยให้ฝังลึกลงไปในพื้นทรายให้เห็นโผล่มาเฉพาะบริเวณรูเปลือกเท่านั้น ส่วนเปลือกหอยอันอื่นที่ไม่ได้ใช้ จะอมทรายมาเทกลบเพื่อไม่ให้ปลาตัวอื่นมาใช้ได้

ตู้สำหรับเลี้ยงปลาหมอหอย
keyboard_arrow_up