34HDแอป  โหลดลุ้นโชค

 

ระยะเวลาของกิจกรรม : 5 มีนาคม – 4 เมษายน 2562 ( 31 วัน )

วิธีการร่วมสนุก :

ดาวน์โหลด และเข้าใช้งาน 34HD แอปพลิเคชัน เพื่อรับคะแนนสะสม

และสามารถรับคะแนนสะสมเพิ่มเติมได้โดยการ

 • กรอกข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม
 • เข้าใช้งาน 34HD แอปพลิเคชันในแต่ละวัน
 • ร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น โหวต หรือแสดงความคิดเห็น

ยิ่งร่วมกิจกรรมมาก ยิ่งได้รับคะแนนสะสมมาก ทำให้ได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลมากขึ้นด้วย

 

จำนวนสิทธิ์ที่ได้รับ : 10 คะแนน = 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล

 • ผู้ร่วมรายการสามารถกดปุ่มเพื่อยืนยันการแลกคะแนนสะสมเป็นสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล

โดยต้องกดรับสิทธิ์ไม่เกินวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 24.00 น.

 • คะแนนสะสมที่เหลือ หากเกิน 5 คะแนนขึ้นไป จะถูกเปลี่ยนเป็น 1 สิทธิ์โดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

(วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 24.00 น.)

 • คะแนนสะสมที่เหลือไม่เกิน 5 คะแนนจะถูกลบออกจากระบบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม (วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 24.00 น.)
 • หากไม่ได้กดแลกคะแนนในช่วงเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ร่วมรายการสละสิทธิ์ โดยคะแนนสะสมจะถูกลบออกจากระบบ

 

ของรางวัล :

 1. รถยนต์ Mitsubishi Triton Plus 2.4 GLS 6AT จำนวน 1 คัน มูลค่า 882,000 บาท
 2. รถยนต์ Mitsubishi Attrage GLX CVT จำนวน 1 คัน มูลค่า 517,000 บาท
 3. รถจักรยานยนต์ All New Yamaha MT-15 มูลค่าคันละ 98,500 บาท

จำนวน 2 คัน  รวมมูลค่า 197,000 บาท

 1. โทรทัศน์สี Altron LED Curved TV รุ่น LTV-4901 ขนาด 49 นิ้ว

มูลค่าเครื่องละ 15,990 บาท จำนวน 15 เครื่อง รวมมูลค่า 239,850 บาท

 1. กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า Tiger รุ่น 5PDU-A50WK มูลค่าเครื่องละ 11,900 บาท

จำนวน 20 เครื่อง รวมมูลค่า 238,000 บาท

ของรางวัลทั้งหมด 39 รางวัล  รวมมูลค่า 2,073,850 บาท

จับรางวัลผู้โชคดี : วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562

สถานที่จับรางวัล :  โรงแรม ทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอกกอล์ฟ คลับ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ประกาศผลผู้โชคดี : ทางอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 และช่องทางออนไลน์ www.amarintv.com   

โดยจะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อผู้โชคดีเข้ามารับรางวัลต่อไป

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข :

 1. ผู้โชคดีต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร หรือ ต่างจังหวัด ต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน ระบุชื่อตรงตามที่ลงทะเบียนไว้ พร้อมสำเนา 1 ชุด และใบชำระค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กับทางโอเปอร์เรเตอร์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว โดยจะต้องเป็นหมายเลขที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม และยอดชำระจะต้องเป็นยอดที่เกิดขึ้น ณ เดือนที่ใช้ร่วมกิจกรรมกับทางบริษัทฯ (สำหรับผู้ร่วมรายการหมายเลขโทรศัพท์ประเภทรายเดือน) หรือ ซิมการ์ดหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยจะต้องเป็นหมายเลขที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม (สำหรับผู้ร่วมรายการหมายเลขโทรศัพท์ประเภทเติมเงิน) มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง หรือดำเนินการมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นมารับรางวัลแทนโดยต้องมีเอกสารแสดงการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฏหมาย สำหรับการรับรางวัลบริษัทฯ จะโทรศัพท์แจ้งให้ผู้โชคดีทราบ โดยผู้โชคดีต้องติดต่อขอรับรางวัลที่บริษัทฯ ในวันและเวลาทำการภายในระยะ 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อ ผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯจะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทยหรือสาธารณะกุศลอื่นต่อไป
 2. กรณีผู้ได้รับรางวัล ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตในการรับรางวัลเป็นหนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนการรับรางวัล
 3. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้ว ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ และของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ โดยที่ผู้โชคดีมีสิทธิ์จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการร่วมกิจกรรมสำหรับหมายเลขโทรศัพท์  ที่บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตในการเล่น หรือแสดงเจตนาส่อไปทางทุจริต หรือทำผิดกติกาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการส่งข้อความ ที่ล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออก การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรงที่เกิดจากผู้เข้าร่วมรายการและระบบโทรศัพท์ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุของความผิดพลาด การเพิกเฉย การแก้ไขปรับเปลี่ยน การให้สินบน การลบทิ้ง ขโมย การทำลาย การรบกวน การถ่ายข้อมูล การสื่อสารที่ผิดพลาด การทำลายหรือถูกไวรัสจู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือไม่ว่าสาเหตุใดๆ ก็ตาม
 6. ผู้ที่ได้รับของรางวัลจะต้องไม่ถูกระงับหรือยกเลิกการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ๆ หมายเลขที่ใช้ลงทะเบียนในแอปพลิเคชันณ วันที่รับของรางวัล
 7. สำหรับการรับรางวัลบริษัทฯ จะโทรศัพท์แจ้งให้ผู้โชคดีทราบ โดยผู้โชคดีต้องติดต่อขอรับรางวัลที่บริษัทฯ ในวันและเวลาทำการภายในระยะ 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี และจะต้องส่งเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯจะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทยหรือสาธารณกุศลอื่นต่อไป
 8. ผู้ที่ได้รับของรางวัลต้องชำระภาษีหักณ ที่จ่าย 5% (ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ทป.101/2544) และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (รวมเป็น 12%) จากมูลค่าของรางวัล
 9. ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าทะเบียนรถยนต์หรือทะเบียนรถจักรยานยนต์ ค่าโอนรถยนต์หรือค่าโอน รถจักรยานยนต์ ค่าประกันภัย รวมทั้งค่าภาษีทุกชนิด และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ด้วยตนเองทั้งหมด
 10. ทางบริษัทฯจะทำการมอบของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากทางบริษัทฯ ทำการตรวจสอบวิธีการร่วมลุ้นชิงรางวัล และเอกสารการยืนยันต่างๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดีโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทสามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
 12. พนักงาน และคณะกรรมการ ของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด และของ บริษัทในเครือ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัทที่เป็นตัวแทนรับทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม และรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
 13. ผู้โชคดี ถือว่ายอมรับในเงื่อนไขและกติกาข้างต้นทุกประการ หากปรากฏว่าผู้โชคดี ไม่ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์หรือปฏิเสธในการมอบของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัล
 14. รายการชิงโชคนี้จัดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น โดยผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลคือผู้มีสัญชาติไทย ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 15. กติกาการตัดสิน ทางบริษัทฯ จะรวบรวมข้อมูลที่มีผู้ร่วมรายการส่งเข้ามาทั้งหมดนำมารวมกองกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศเชิญแขกผู้มีเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือจับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกันใบอนุญาตเลขที่ 70/2562 ออกให้ ณ อำเภอเมืองปทุมธานี
  ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562ดาวน์โหลดฟรีที่
  Google Play: http://play.google.com/store/apps/details?id=app.amarin.threefourhd
  App Store : https://itunes.apple.com/th/app/id1454234814วิธีการติดตั้ง และเข้าใช้งาน คลิก –
  http://www.amarintv.com/video/34-hd-application-2/345523/
keyboard_arrow_up