15 แบงก์ขอทำดี ฟรีค่าธรรมเนียมถอนเงินข้ามเขต

สมาชิกสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยทั้ง 15 แห่ง อาทิ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ฯลฯ ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดข้ามเขตผ่านเครื่องเอทีเอ็มภายในตู้เอทีเอ็มธนาคารเดียวกันกับเจ้าของบัตร ตั้งแต่วันนี้ – 3 มกราคม 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ นอกจากนี้ทางแต่ละธนาคารยังได้จัดเตรียมเงินสดในตู้เอทีเอ็มโดยรอบเขตพระบรมมหาราชวัง และตามจุดสำคัญในเขตกรุงเทพฯ ไว้ให้อย่างเพียงพอ

keyboard_arrow_up