ชีพจรลงพุง
ซีอาร์จี สร้างประสบการณ์ใหม่เปิดร้าน KFC Green Store สาขาราชพฤกษ์

ซีอาร์จี สร้างประสบการณ์ใหม่เปิดร้าน KFC Green Store สาขาราชพฤกษ์

ปิยะพงศ์ จิตต์จำนงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส QSR & Western Cuisine  ผู้บริหารแบรนด์ เคเอฟซี ภายใต้การบริหารโดย บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด เปิดร้าน KFC Green Store ภายใต้แนวคิด “Journey to zero” สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าร้านเคเอฟซี สาขา โรบินสัน ราชพฤกษ์ โดยการออกแบบร้าน ในคอนเซ็ปต์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

KFC Green Store1

KFC Green Store2

ด้วยปัจจุบันผู้บริโภคยุคใหม่ได้หันมาสนใจและให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เราจึงนำเอาความเชี่ยวชาญในด้านการทำธุรกิจอาหารที่บริษัทมี มาสร้างคุณค่าร่วมให้กับสังคมไปพร้อมกัน  ซึ่งแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวถือเป็นการเดินตามนโยบายของ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด  ที่ต้องการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในมิติต่างๆ ด้วยการใช้แนวคิดการสร้างสรรค์คุณค่าร่วมให้กับสังคม (CSV) เป็นแกนหลักในการทำงาน เพื่อสร้างพื้นที่แห่งความสำเร็จร่วมกันระหว่างธุรกิจและสังคม โดยไฮไลท์สำคัญของร้าน เคเอฟซี สาขา ราชพฤกษ์ แห่งนี้ คือ ตัวอาคารออกแบบในสไตล์นอร์ดิก ให้ mood & tone ที่อบอุ่น ผ่อนคลาย และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ รวมถึงวัสดุในกระบวนการก่อสร้างและเทคโนโลยีภายในร้านที่ส่งเสริมแนวคิดเพื่อความยั่งยืน อาทิ กระจกประหยัดพลังงานที่ป้องกันความร้อนผ่านกระจกในขณะที่ให้แสงส่องผ่านได้มาก การเลือกใช้ของตกแต่งร้านที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล ตลอดจนชุดพนักงานที่ตัดเย็บด้วยผ้าจากเส้นใยขวดพลาสติก

 KFC Green Store3

KFC Green Store4

และที่สำคัญที่สุด คือการมุ่งเน้นไปที่การสร้างจิตสำนึกในด้านของการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งภายในร้านมีมุม Education & Sharing zone ที่ตกแต่งด้วยภาพวาดจากศิลปินเด็ก ในความดูแลของมูลนิธิซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากกิจกรรมประกวดภาพวาด “สิ่งแวดล้อมในฝันของหนู” ซึ่งนี่เป็นการเริ่มต้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนไทย

และยังต่อยอดด้วยแคมเปญ “ปรับไลฟ์ ช่วยโลก กับเคเอฟซี” ด้วยการกระตุ้นเพื่อปรับพฤติกรรมการลดใช้พลาสติกของลูกค้า เพื่อมุ่งหวังช่วยลดปัญหาขยะ และดำเนินการคัดแยกขยะที่หน้าร้าน ซึ่งจะมีทั้งเศษอาหาร ขวดพลาสติก กระป๋องน้ำอัดลม กระดาษ และอื่นๆ เพื่อให้ง่ายต่อกระบวนการจัดเก็บ และนำไปแปรสภาพ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนต่าง ๆ ต่อไป 

KFC Green Store5

KFC Green Store6

นอกจากนี้ ในส่วนของอาหารส่วนเกินจากการจำหน่าย ที่มีคุณภาพดีสามารถนำมาบริโภคได้ จากร้านเคเอฟซี ก็ดำเนินโครงการ Harvest Program เพื่อรวบรวมและส่งต่อให้กับ “บ้านราชาวดี” เพื่อเป็นการช่วยเหลือชุมชน และผู้ที่ต้องการ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจของพนักงาน เนื่องจากสามารถลดจำนวนอาหารที่จะต้องทิ้งในแต่ละวัน

เคเอฟซี Green Store Concept สาขาราชพฤกษ์นี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของแบรนด์ร่วมกับลูกค้า เพื่อให้เริ่มตระหนักและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยเรายังคงเดินหน้าดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อแสดงให้ผู้บริโภคได้เห็นถึงความจริงจังและจริงใจ และเพื่อให้ร้านของเราเป็นร้านค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และอยู่บนเส้นทางของความยั่งยืนต่อไป

เคเอฟซี แบรนด์เรือธงของเครือซีอาร์จี ปัจจุบัน มีจำนวนสาขากว่า 312 สาขา และคาดว่าภายในสิ้นปีนี้ (2565) จะมีจำนวนสาขารวม 320 สาขา และสำหรับร้าน KFC Green Store สาขาราชพฤกษ์นี้ เป็นสาขาลำดับที่ 983 ของ เคเอฟซี ประเทศไทย