ถนนสายแยกทล.4 – บ้านหินเทิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ เสร็จในปีนี้ หนุน ไทยแลนด์ริเวียร่า

ถนนสายแยกทล.4 – บ้านหินเทิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ เสร็จในปีนี้  หนุน ไทยแลนด์ริเวียร่า
0
11 ส.ค. 64

กรมทางหลวงชนบท เร่งก่อสร้างถนนสายแยก ทล.4 – บ้านหินเทิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมยกระดับเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 5 กม. คืบ 29%คาดเสร็จในปี 64 หนุนท่องเที่ยว”ไทยแลนด์ริเวียร่า”
นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ทช.มีแผนที่จะยกระดับและเพิ่มศักยภาพของโครงข่ายสายทางในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวระดับสากล เพื่อพัฒนาให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ด้านตะวันตก ตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี เป็นการยกระดับถนนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว การค้าชายแดน (ด่านสิงขร) การลงทุนในพื้นที่ นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

ดังนั้น ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง ถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4(ถนนเพชรเกษม) – บ้านหินเทิน อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 7 เมตร พร้อมขยายไหล่ทาง กว้าง 2.5 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร มีจุดเริ่มต้นโครงการจาก กม.ที่ 4+800 ถึง กม.ที่ 9+800 รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร

ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 29 % ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างชั้นพื้นทาง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564 นี้

โดย เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ นอกจากจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า การขนส่ง การท่องเที่ยวของจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงแล้ว ยังสามารถใช้เป็นเส้นทางเลี่ยงจากถนนเพชรเกษม (ทล.4) ในช่วงเทศกาลได้อีกทางหนึ่งด้วย

Powered by Positioning

ข่าวยอดนิยม

บทความน่าสนใจ