ไอเดียการจัดสวนอิงระบบนิเวศ เพื่อให้ธรรมชาติสามารถเติบโตด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน

0
15 ก.ค. 64
คูปองส่วนลดวันที่12เดือน12, คูปอง 12.12 lazada

ระบบนิเวศ คือการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตในหนึ่งหน่วยพื้นที่ ซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์ต่อสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองและปฏิสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อม เกิดการถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนของสสารจากธรรมชาติสู่สิ่งมีชีวิตต่างๆ บ้านและสวนมีแนวคิดการจัดสวนแนวระบบนิเวศมาฝากกัน


โดยแนวคิดการจัดสวนอิงระบบนิเวศวันนี้ได้แนวคิดมาจาก คุณสราวุธ ทูละมาลย์ ผู้ออกแบบสวนแห่ง บริษัท บ้านสราคอร์ปอเรชั่น จํากัด คุณสราเล่าถึงแนวคิดในการจัดสวนที่อิงกับระบบนิเวศว่า "ก่อนจะจัดสวนเราต้องรู้ว่าระบบนิเวศของพื้นที่นั้นเป็นอย่างไร ทั้งการเลือกต้นไม้และจัดองค์ประกอบ เราจะใช้เกณฑ์จากระบบนิเวศเป็นหลัก ตีโจทย์จากลักษณะพื้นที่ อากาศ สภาพแวดล้อม รวมถึงภูมิประเทศของบริเวณที่จะจัดสวน ก็จะรู้ทันทีว่าพรรณไม้อะไรที่เหมาะกับที่นี่ จากนั้นก็สังเกตบริบทรอบๆ อย่างบริเวณนี้มีทั้งแดดและร่ม เราต้องคัดเลือกพรรณไม้ที่เหมาะกับบริเวณนั้น มีความทนทานและสามารถปรับตัวได้"


สวนแห่งนี้ได้นําพรรณไม้ทรอปิคัลที่เจ้าของชื่นชอบและพรรณไม้ดอกสีสันสดใสมาผสมผสานกันได้อย่างลงตัว โดยปลูกแทรกตามมุมต่างๆ ของบ้าน ช่วยสร้างความนุ่มนวลตัดกับตัวบ้านสไตล์โมเดิร์นที่ดูเรียบและแข็งกระด้าง


ภายในสวนจําลองให้มีบรรยากาศเหมือนสวนป่าธรรมชาติซึ่งมีธารนํ้าตกและพรรณไม้หลากหลายชนิด ทั้งไม้ระดับล่าง อย่าง พวกเฟิน ไม้ระดับกลาง และไม้ใหญ่ จากนั้นก็ปล่อยให้ต้นไม้เหล่านั้นเจริญเติบโตขึ้นมาเองเหมือนสวนพฤษศาสตร์ที่มีพรรณไม้หลายชนิดขึ้นแทรกอยู่ด้วยกัน ในช่วงฤดูฝนก็จะมีดอกบัวดินผุดขึ้นมาจากดิน สร้างความสวยงามแปลกตาให้สวนดูไม่น่าเบื่อ เช่นเดียวกับไม้อิงอาศัยชนิดต่างๆ ที่ไม่ได้ปลูกใส่กระถาง แต่นําไปเกาะที่ลําต้นของต้นไม้ใหญ่แทน


การทําให้สวนของเรายังคงความสวยงามได้ตลอดอาจไม่ได้อยู่ที่การหมั่นดูแลตัดแต่งหรือรดนํ้าต้นไม้เพียงเท่านั้น แต่ต้องหวนกลับไปดูระบบนิเวศเดิมและนํามันกลับคืนมาด้วย เพื่อให้ธรรมชาติสามารถเติบโตได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน


Powered by บ้านและสวน

ข่าวยอดนิยม