วิธีเรียงลำดับพระบนหิ้ง เรียงอย่างไรให้ได้อานิสงส์ พร้อมทิศไหนต้องห้าม

9 ก.ค. 67

พาไปดู วิธีเรียงลำดับพระบนหิ้ง เรียงลำดับอย่างไรให้ได้อานิสงส์ พร้อมบอกทิศต้องห้าม สำหรับคนที่เกิดแต่ละปีนักษัตร ไปปรับใช้ให้เข้ากับที่พักได้เลย!

ห้องพระ เป็นอีกหนึ่งสถานที่สงบจิตใจสำหรับคนที่มีบ้านแล้ว โดยการจัดหิ้งพระให้ถูกหลักฮวงจุ้ย เป็นหนึ่งในเรื่องที่หลายคนค้นหา รวมไปถึง วิธีเรืยงลำดับพระบนหิ้ง ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนค้นหา เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับผู้อยู่อาศัย อีกทั้งการศึกษาเบื้องต้น เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดูฮวงจุ้ย ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจค่ะ

วันนี้ Amarin Horoscope จะพาไปดู วิธีเรียงลำดับพระบนหิ้ง เรียงลำดับอย่างไรให้ได้อานิสงส์ นอกจากนี้ยังมีการบอกทิศต้องห้ามอีกด้วย ทิศไหนที่ต้องห้าม สำหรับคนที่เกิดแต่ละปีนักษัตร สามารถนำไปปรับใช้ได้ให้เข้ากับที่พักของคุณ พร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย!

 

วิธีเรียงลำดับพระบนหิ้ง
หากตั้งหิ้งบูชาขนาดใหญ่ จำนวนองค์พระหรือองค์เทพบนหิ้ง ควรมีจำนวนเป็นเลขคี่ เช่น 1,3,5,7,9 องค์ เพราะทั้วหลักฮวงจุ้ยและความเชื่อไทย ล้วนระบุว่า "ไม่นิยมให้เป็นจำนวนเลขคู่"

1. พระพุทธ = ตำแหน่งสูงสุด
พระพุทธรูปองค์ที่เป็นพระประธานของบ้าน เช่น พระพุทธชินราช หรือ พระแก้วมรกต หากเป็นพระประธานประจำบ้านของผู้อาศัย ควรต้องอยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุด ไม่ควรให้พระพุทธรูปองค์อื่นองค์ใด อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่า หรือเทียบเท่า

2. พระอรหันต์ = ตำแหน่งรองลงมา
สำหรับบ้านใดที่บูชาพระอรหันต์ อาทิ พระสังกัจจายน์ หรือ พระสารีบุตร จะต้องวางให้อยู่ตำแหน่งรองลงมา โดยให้อยู่ต่ำกว่าความสูง ที่ตั้งพระประธาน เริ่มจากทางฝั่งซ้ายไปขวา

3. พระอริยสงฆ์ = ตำแหน่งรองสุดท้าย
บ้านที่บูชาพระอริยสงฆ์ ได้แก่ หลวงปูทวด หลวงปู่โต ฯลฯ ควรวางให้อยู่ในตำแหน่งต่ำลงมากกว่า 2 ข้อก่อนหน้านี้ ควรจัดตามลำดับการละกายสังขาร โดยเริ่มจากฝั่งซ้ายไปขวาตามลำดับ

4. พระบรมสารีริกธาตุ = ตำแหน่งสุดท้าย
ครอบครัวไหนที่ชื่นชอยในการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ หรือพระธาตุต่าง ๆ ควรจัดวิธีวางโดยใช้การเรียงลำดับแบบเดียวกับพระพุทธรูป เช่น เริ่มจากพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุของพระอรหันต์ พระอริยสงฆ์

templete-1

 

ทิศทางการตั้งพระบนหิ้ง
โดยปกติแล้ว ผู้ที่ต้องการจัดตั้งหิ้งพระ มักตั้งในทิศนิยม ได้แก่ ทิศเหนือ และทิศตะวันออก โดยเชื่อกันว่าเป็นทิศที่ดี เสริมดวงะตาให้กับเจ้าของบ้าน และผู้อยู่อาศัย เชื่อกันว่าจะนำมาซึ่งโชคลาภ แต่การตั้งให้พระหันหน้าออกไปยังทิศนั้น ๆ มีความหมายต่างกัน ดังนี้

1. ตั้งพระหันหน้าไปทาง ทิศอีสาน
ตามความเชื่อแล้ว การตั้งพระหันหน้าไปทาง ทิศอีสาน หรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถือเป็นทิศเศรษฐี เชื่อกันว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับการค้าขาย หรือการลงทุนใด จะเจริญร่ำรวยยิ่งขึ้น สามารถพลิกเป็นที่หนึ่งได้

2. ตั้งพระหันหน้าไปทาง ทิศบูรพา
เชื่อกันว่า การตั้งหิ้งพระในบ้าน ให้พระพุทธรูปหันหน้าไปทางทิศบูรพา หรือทิศตะวันออก เป็นทิศของราชา ผู้ที่ประกอบการงานไหน จะได้รับความเจริญ ความก้าวหน้า สมความตั้งใจทุกประการ

3. ตั้งพระหันหน้าไปทาง ทิศอาคเนย์
การตั้งหิ้งพระ โดยให้พระพุทธรูปหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หรือทิศอาคเนย์ ถือเป็นการตั้งให้หันหน้าไปยังทิศปฐม เชื่อกันว่าจะส่งผลให้เจ้าบ้านและผู้อาศัยไม่สู้ดี ทำอะไรได้ไม่เต็มที่ หยิบจับอะไรก็ไม่เจริญ โชคลาภตกต่ำ แค่พอมีพอใช้

4. ตั้งพระหันหน้าไปทาง ทิศทักษิน
เชื่อกันว่าการตั้งหิ้งพระโดยหันหน้าไปทิศทักษิน หรือทิศใต้ นับเป็นการหันไปยังทิศจัณฑาล เป็นทิศที่ไม่ดีส่งผลให้ทำงานใดก็มีแต่ยากลำบาก ทำอะไรก็ขาดทุน ผลประโยชน์ไม่คุ้มค่า ยากจนลงเรื่อย ๆ

5. ตั้งพระหันหน้าไปทาง ทิศหรดี
การตั้งหิ้งพระ โดยหันหน้าไปทางทิศหรดี หรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ เชื่อกันว่าทิศวิปฏิสาร เป็นต้นตอของความเดือดร้อน ไม่ว่าจะทำการใดก็มีแต่ความยุ่งยากมาสู่ครอบครัว เกิดความระหองระแหง ทั้งเพื่อนบ้านทั้งคนในบ้าน

6. ตั้งพระหันหน้าไปทาง ทิศประจิม
เชื่อกันว่าตั้งหิ้งพระ โดยให้หันไปทิศประจิม หรือทิศตะวันตก ถือเป็นทิศแห่งความกาลกิณีที่ไม่เป็นมงคล ส่งผลให้เกิดภัยร้ายแรงกับตนเองและครอบครัว อาจส่งผลถึงความสูญเสีย ยิ่งมีแต่ความทุกข์

7. ตั้งพระหันหน้าไปทาง ทิศพายัพ
การตั้งพระให้หันหน้าไปทางทิศพานัพ หรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถือเป็นทิศอุทธัจจะ ที่เป็นจุดเริ่มต้นของความฟุ้งซ่าน ความไม่สงบจิต มีแต่ความวุ่นวายใจ ส่งผลให้ทำงานใดก็ไม่แน่นอน ผลงานกลายเป็นความจับจด

8. ตั้งพระหันหน้าไปทาง ทิศอุดร
การตั้งหิ้งพระพุทธรูปให้หันไปยังทิศอุดร หรือทิศเหนือ เป็นทิศมัชฌิมาปฏิปทา เชื่อกันว่าเป็นทิศมัชฌิมาปฏิปทา ทิศทางสายกลาง ส่งผลให้เจ้าบ้านและผู้อาศัย จะทำงานใดผลงานจะอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ไม่ดีไม่ชั่ว ไม่สุดโต่งไปในทางใดทางหนึ่งเกินไป

templete-3

 

ทิศต้องห้าม สำหรับแต่ละปีนักษัตร
1. ทิศต้องห้ามทิศเหนือ ได้แก่ ผู้ที่เกิดในปีชวด
สำหรับเจ้าของบ้าน เจ้าของห้อง ที่เกิดในปีชวด (ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2455, 2467, 2479, 2491, 2503, 2515, 2527, 2539, 2551, 2563)
เชื่อกันว่าห้ามตั้งหิ้งพระบูชา หันไปทางทิศเหนือโดยเด็ดขาด อาจส่งผลให้เจ้าบ้าน หรือผู้ที่อยู่อาศัย เกิดอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิต

2. ทิศต้องห้ามทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ได้แก่ ผู้ที่เกิดในปีฉลู และปีขาล
ผู้ที่เกิดในปีฉลู (ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2456, 2468, 2480, 2492, 2504, 2516, 2528, 2540, 2552, 2564) และผู้ที่เกิดในปีขาล (ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2457, 2469, 2481, 2493, 2505, 2517, 2529, 2541, 2553, 2565)
เชื่อกันว่าไม่ควรตั้งหิ้งพระ ให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เชื่อกันว่าถ้าผู้ที่เกิดในปีฉลูตั้งหิ้งพระหันไปทิศดังกล่าว จะทำให้เกิดการเจ็บป่วยกะทันหัน จากที่เคยแข็งแรงก็จะอ่อนแอขึ้น ส่วนผู้ที่เกิดในปีขาล หากตั้งหิ้งพระให้หันไปทางทิศนี้ จะส่งผลให้เจ้าบ้านหรือผู้อาศัยที่เป็นเพศหญิง เกิดอันตรายได้

3. ทิศต้องห้ามทิศตะวันออก ได้แก่ ผู้ที่เกิดในปีเถาะ และปีมะโรง
สำหรับผู้ที่เกิดในปีเถาะ (ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2458, 2470, 2482, 2494, 2506, 2518, 2530, 2542, 2554, 2566) และปีมะโรง (ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2459, 2471, 2483, 2495, 2507, 2519, 2531, 2543, 2555, 2567)
ไม่ควรตั้งหิ้งพระ ให้หันไปทางทิศตะวันออกโดยเด็ดขาด เชื่อกันว่าจะทำให้ผู้ที่เกิดในปีเถาะ มีแต่ความสูญเสีย คนในบ้านจะพบอันตราย อาจเกิดเรื่องร้ายแก่ชีวิต ส่วนผู้ที่เกิดในปีมะโรง หากตั้งหิ้งพระหันหน้าไปทางทิศนี้ จะเกิดแต่ความเสียหาย ไม่ว่าจะชายหรือหญิง

4. ทิศต้องห้ามทิศตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ผู้ที่เกิดในปีมะเส็ง และปีมะแม
เจ้าบ้านที่เกิดในปีมะเส็ง (ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2460, 2472, 2484, 2496, 2508, 2520, 2532, 2544, 2556) และปีมะแม (ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2462, 2474, 2486, 2498, 2510, 2522, 2534, 2546, 2558)
ถือว่าการตั้งหิ้งพระหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สำหรับเจ้าบ้านปีมะเส็ง จะส่งผลให้ครอบครัวมีแต่ความยุ่งยาก หาความสงบสุขภายในครอบครัวไม่ได้ ส่วนผู้ที่เกิดในปีมะแม หากตั้งหิ้งพระหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จะได้รับเรื่องที่ไม่คาดฝันต่อครอบครัวอย่างรุนแรง

5. ทิศต้องห้ามทิศใต้ ได้แก่ ผู้ที่เกิดในปีมะเมีย และปีวอก
สำหรับผู้ที่เกิดในปีมะเมีย (ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2461, 2473, 2485, 2497, 2509, 2521, 2533, 2545, 2557) และปีวอก (ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2463, 2475, 2487, 2499, 2511, 2523, 2535, 2547, 2559)
เชื่อกันว่า 2 ปีนักษัตรนี้ไม่ควรตั้งหิ้งพระให้หันหน้าไปทางทิศใต้โดยเด็ดขาด หากผู้ที่เกิดในปีมะเมียตั้งพระพุทธรูปในบ้าน ให้หันไปทางทิศดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดแต่เรื่องอัปมงคลภายในบ้าน ส่วนผู้ที่เกิดปีวอก ถ้าตั้งหิ้งพระหันไปทางทิศนี้ เชื่อกันว่าจะส่งผลให้เกิดแต่เรื่องร้าย กับสมาชิกเพศชายในบ้าน

6. ทิศต้องห้ามทิศตะวันตก ได้แก่ ปีระกา
สำหรับผู้ที่เกิดในปีระกา หรือ ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2464, 2476, 2488, 2500, 2512, 2524, 2536, 2548, 2560
หากตั้งหิ้งพระ โดยให้หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก หรือทิศประจิม จะส่งผลให้มีแต่ความทุกข์ ความเศร้าโศกมาเยือนคนในบ้าน ครอบครัวต้องมีแต่เรื่องให้ร้องไห้ หากไม่อยากโชคร้ายแบบนี้ ผู้ที่เกิดในปีระกาไม่ควรตั้งพระให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกโดยเด็ดขาด

7. ทิศต้องห้ามทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ได้แก่ ผู้ที่เกิดในปีจอ และปีกุน
เจ้าบ้านที่เกิดในปีจอ (ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2465, 2477, 2489, 2501, 2513, 2525, 2537, 2549, 2561) และปีกุน (ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2466, 2478, 2490, 2502, 2514, 2526, 2538, 2550, 2562)
เชื่อกันว่าการที่ผู้เกิดปีจอ และปีกุน ห้ามตั้งหิ้งพระ หรือหันหน้าพระไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือโดยเด็ดขาด เพราะทิศนี้จะส่งผลให้ผู้เกิดปีจอมีแต่เรื่องร้ายที่ส่งถึงชีวิต ส่วนผู้ที่เกิดปีกุน อาจจะมีแต่เรื่องร้ายเกิดขึ้น ทั้งกับตัวเอง และสมาชิกครอบครัว มีเรื่องให้ต้องเสียเงินเสียทอง อาจมีเรื่องให้ขึ้นโรงขึ้นศาลได้

templete-2

 

การจัดตั้งหิ้งพระ ไม่ว่าจะเป็นขนาดใด ควรจัดตามอัตกำลังที่มี เพื่อให้ผลดีเสริมดวงชะตา ดังนั้นการศึกษาฮวงจุ้ยเกี่ยวกับหิ้งพระ พร้อมทั้งวิธีดูแลสถานที่ให้ถูกต้อง ถูกหลักเป็นอย่างไร เป็นเรื่องที่ดี ไม่เช่นนั้นอาจจะได้ผลร้ายแทนผลดี ทั้งนี้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล สามารถปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ของตนเองได้ตามสะดวก พร้อมทั้งใช้วิจารณญาณให้เหมาะสม

Powered by amarintv

ดูดวง คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม

ไลฟ์สไตล์ ล่าสุด