ไอเดียดีๆ ที่ทำให้บ้านและต้นไม้เดิมอยู่ด้วยกันได้

0
8 ก.ค. 64

การมีต้นไม้ใกล้บ้านนอกจากจะให้ความร่มรื่นแล้ว ความเขียวขจีของใบไม้ก็ทำให้เราผ่อนคลายเมื่อได้มองอีกด้วย ยิ่งถ้ามีต้นไม้เดิมด้วยแล้วยิ่งได้ความร่มรื่นแบบเต็ ๆ เพราะต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตอยู่แล้ว เราเลยมีไอเดียที่ให้บ้านกับต้นไม้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมาฝากกัน


สำหรับต้นไม้เดิมที่มีอยู่แล้ว สิ่งสำคัญที่เราห้ามมองข้ามเลยก็คือเรื่องของราก ให้ตัดรากห่างจากโครงสร้างสำคัญอย่างฐานรากของบ้านอย่างน้อย 50 เซนติเมตร เพื่อไม่ให้รากทำอันตรายกับโครงสร้างของบ้าน หลีกเลี่ยงการเทพื้นลานคอนกรีตรอบๆ เพราะรากต้นไม้จะไม่สามารถรับน้ำได้ซึ่งอาจส่งผลให้ต้นไม้ไม่เจริญเติบโตและตายได้


ช่องแสงก็สำคัญ เพราะต้นไม้ต้องสังเคราะห์แสงเพื่อเป็นอาหารให้กับตัวเอง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการเปิดพื้นที่ให้แสงสามารถส่งถึงต้นไม้ได้ เพื่อให้ต้นไม้ได้เติบโตมาสร้างร่มเงาให้กับบ้าน


ที่สำคัญที่สุดคือเราต้องหมั่นตัดแต่งกิ่งบ่อยๆ เพื่อไม่ให้ต้นไม้ทำให้บ้านเรารกและไม่ให้กิ่งก้านที่โตขึ้นมาหักและสร้างความเสียหายกับบ้านได้ นอกจากนั้นกากตัดกิ่งก็จะช่วยลดความทึบของต้นไม้ไม่ให้บังลมเข้ามาในบ้านอีกด้วย


Powered by บ้านและสวน

ข่าวยอดนิยม