ลัคนาราศี กับ ราศี ต่างกันอย่างไร ถ้าอยากดูดวง แบบไหนจะแม่นกว่ากัน ?

18 มิ.ย. 67

เปิดวิธีทำความเข้าใจ ลัคนาราศี กับ ราศี ต่างกันอย่างไร ทำไมหมอดูบางคนถึงย้ำว่า คำทำนายนี้ดูดวงลัคนาราศี คำทำนายนี้เป็นแบบราศี ถ้าอยากดูดวง แบบไหนจะแม่นกว่ากัน ?

สำหรับคนที่ชื่นชอบในการดูดวง บางครั้งอาจจะแวะเช็กคำพยากรณ์จากหลายสำนัก ทั้งพ่อหมอแม่หมอ หรือนักโหรต่าง ๆ แต่บางสำนึกก็เน้นย้ำนักหนาว่า "คำทำนายนี้ดูดวงลัคนาราศี คำทำนายนี้เป็นแบบราศี" บางคนอาจจะยังเข้าใจเรื่องนี้ไม่มากนัก วันนี้ Amarin Horoscope จะพาไปทำความเข้าใจกับ ลัคนาราศี กับ ราศี ต่างกันอย่างไร ถ้าอยากดูดวง แบบไหนจะแม่นกว่ากัน ? ถ้าพร้อมแล้วก็ไปหาคำตอบด้านล่างได้เลย!

 

ราศี คืออะไร
คำว่า "ราศี" ตามพจนานุกรมได้ให้ความหมายไว้ว่า "กอง หรือ หมู่" ซึ่งตามหลักโหราศาสตร์แล้ว เป็นการดูดวงโดยใช้ วัน เดือน ปีเกิด ซึ่ง 1 ราศีจะมีประมาณ 30 วัน ในทางโหราศาสตร์ได้นำมาใช้ควบคู่กับการพยากรณ์ดวงชะตา ของผู้ที่เกิดในช่วงวันที่ตามที่ดาวอาทิตย์โคจรอยู่ในราศีนั้น ๆ และนำภพเรือนชะตา และดาวอื่นมาประกอบการพยากรณ์ดวงชะตาด้วย โดยแบ่งออกเป็นราศีดังนี้

 

 • ราศีเมษ (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน - 14 พฤษภาคม)
 • ราศีพฤษภ (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน)
 • ราศีเมถุน (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม)
 • ราศีกรกฎ (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม)
 • ราศีสิงห์ (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 16 กันยายน)
 • ราศีกันย์ (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน - 16 ตุลาคม)
 • ราศีตุล (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน)
 • ราศีพิจิก (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม)
 • ราศีธนู (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม - 14 มกราคม)
 • ราศีมังกร (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์)
 • ราศีกุมภ์ (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม)
 • ราศีมีน (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 12 เมษายน)

 

ลัคนาราศี คืออะไร
ลัคนา คือ เวลาตกฟากหรือเวลาเกิด โดยทางโหราศาสตร์ มักใช้เป็นจุดอิทธิพลที่ส่งผลในการพยากรณ์ดวงชะตา ถือว่าเป็นจุดระบุตัวตนของเจ้าชะตา โดยเป็นการตีเส้นตัดจากเวลาที่เราเกิด ไปที่ขอบฟ้าจะตรงกับราศีอะไร ซึ่งคำนวณหาลัคนาจะใช้เวลาเกิดในการคำนวณหา โดยลัคนาจะขยับไปเรื่อย ๆ ในแต่ละราศี (เวียนซ้าย) ตามเวลาที่เกิด ใน 1 วัน ลัคนาจะขยับย้ายไป ครบทั้ง 12 ราศี

 

วิธีเช็กลัคนาราศี

ผู้ที่เกิดวันที่ 13 เม.ษ. – 13 พ.ค.

05.01-07.00 น. ลัคนาเมษ
07.01-09.00 น. ลัคนาพฤษภ
09.01-11.00 น. ลัคนามิถุน
11.01-13.00 น. ลัคนากรกฏ
13.01-15.00 น. ลัคนาสิงห์
15.01-17.00 น. ลัคนากันย์
17.01-19.00 น. ลัคนาตุล
19.01-21.00 น. ลัคนาพิจิก
21.01-23.00 น. ลัคนาธนู
23.01-01.00 น. ลัคนามังกร
01.01-03.00 น. ลัคนากุมภ์
03.01-05.00 น. ลัคนามีน


ผู้ที่เกิดวันที่ 14 พ.ค. – 13 มิ.ย.

05.01-07.00 น.  ลัคนาพฤษภ
07.01-09.00 น.  ลัคนามิถุน
09.01-11.00 น.  ลัคนากรกฏ
11.01-13.00 น.  ลัคนาสิงห์
13.01-15.00 น.  ลัคนากันย์
15.01-17.00 น.  ลัคนาตุล
17.01-19.00 น.  ลัคนาพิจิก
19.01-21.00 น.  ลัคนาธนู
21.01-23.00 น.  ลัคนามังกร
23.01-01.00 น.  ลัคนากุมภ์
01.01-03.00 น.  ลัคนามีน
03.01-05.00 น.  ลัคนาเมษ

 

ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มิ.ย. – 14 ก.ค.

05.01-07.00 น.  ลัคนามิถุน
07.01-09.00 น.  ลัคนากรกฏ
09.01-11.00 น.  ลัคนาสิงห์
11.01-13.00 น.  ลัคนากันย์
13.01-15.00 น.  ลัคนาตุล
15.01-17.00 น.  ลัคนาพิจิก
17.01-19.00 น.  ลัคนาธนู
19.01-21.00 น.  ลัคนามังกร
21.01-23.00 น.  ลัคนากุมภ์
23.01-01.00 น.  ลัคนามีน
01.01-03.00 น.  ลัคนาเมษ
03.01-05.00 น.  ลัคนาพฤษภ


ผู้ที่เกิดวันที่ 15 ก.ค. – 16 ส.ค.

05.01-07.00 น.  ลัคนากรกฏ
07.01-09.00 น.  ลัคนาสิงห์
09.01-11.00 น.  ลัคนากันย์
11.01-13.00 น.  ลัคนาตุล
13.01-15.00 น.  ลัคนาพิจิก
15.01-17.00 น.  ลัคนาธนู
17.01-19.00 น.  ลัคนามังกร
19.01-21.00 น.  ลัคนากุมภ์
21.01-23.00 น.  ลัคนามีน
23.01-01.00 น.  ลัคนาเมษ
01.01-03.00 น.  ลัคนาพฤษภ
03.01-05.00 น.  ลัคนามิถุน

 

ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ส.ค. – 16 ก.ย.

05.01-07.00 น.  ลัคนาสิงห์
07.01-09.00 น.  ลัคนากันย์
09.01-11.00 น.  ลัคนาตุล
11.01-13.00 น.  ลัคนาพิจิก
13.01-15.00 น.  ลัคนาธนู
15.01-17.00 น.  ลัคนามังกร
17.01-19.00 น.  ลัคนากุมภ์
19.01-21.00 น.  ลัคนามีน
21.01-23.00 น.  ลัคนาเมษ
23.01-01.00 น.  ลัคนาพฤษภ
01.01-03.00 น.  ลัคนามิถุน
03.01-05.00 น.  ลัคนากรกฏ


ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ก.ย. – 16 ต.ค.

05.01-07.00 น.  ลัคนากันย์
07.01-09.00 น.  ลัคนาตุล
09.01-11.00 น.  ลัคนาพิจิก
11.01-13.00 น.  ลัคนาธนู
13.01-15.00 น.  ลัคนามังกร
15.01-17.00 น.  ลัคนากุมภ์
17.01-19.00 น.  ลัคนามีน
19.01-21.00 น.  ลัคนาเมษ
21.01-23.00 น.  ลัคนาพฤษภ
23.01-01.00 น.  ลัคนามิถุน
01.01-03.00 น.  ลัคนากรกฏ
03.01-05.00 น.  ลัคนาสิงห์


ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ต.ค. – 15 พ.ย.

05.01-07.00 น.  ลัคนาตุล
07.01-09.00 น.  ลัคนาพิจิก
09.01-11.00 น.  ลัคนาธนู
11.01-13.00 น.  ลัคนามังกร
13.01-15.00 น.  ลัคนากุมภ์
15.01-17.00 น.  ลัคนามีน
17.01-19.00 น.  ลัคนาเมษ
19.01-21.00 น.  ลัคนาพฤษภ
21.01-23.00 น.  ลัคนามิถุน
23.01-01.00 น.  ลัคนากรกฏ
01.01-03.00 น.  ลัคนาสิงห์
03.01-05.00 น.  ลัคนากันย์

 

ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.

05.01-07.00 น.  ลัคนาพิจิก
07.01-09.00 น.  ลัคนาธนู
09.01-11.00 น.  ลัคนามังกร
11.01-13.00 น.  ลัคนากุมภ์
13.01-15.00 น.  ลัคนามีน
15.01-17.00 น.  ลัคนาเมษ
17.01-19.00 น.  ลัคนาพฤษภ
19.01-21.00 น.  ลัคนามิถุน
21.01-23.00 น.  ลัคนากรกฏ
23.01-01.00 น.  ลัคนาสิงห์
01.01-03.00 น.  ลัคนากันย์
03.01-05.00 น.  ลัคนาตุล

 

ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ธ.ค. – 15 ม.ค.

05.01-07.00 น.  ลัคนาธนู
07.01-09.00 น.  ลัคนามังกร
09.01-11.00 น.  ลัคนากุมภ์
11.01-13.00 น.  ลัคนามีน
13.01-15.00 น.  ลัคนาเมษ
15.01-17.00 น.  ลัคนาพฤษภ
17.01-19.00 น.  ลัคนามิถุน
19.01-21.00 น.  ลัคนากรกฏ
21.01-23.00 น.  ลัคนาสิงห์
23.01-01.00 น.  ลัคนากันย์
01.01-03.00 น.  ลัคนาตุล
03.01-05.00 น.  ลัคนาพิจิก


ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ม.ค. – 12 ก.พ.

05.01-07.00 น.  ลัคนามังกร
07.01-09.00 น.  ลัคนากุมภ์
09.01-11.00 น.  ลัคนามีน
11.01-13.00 น.  ลัคนาเมษ
13.01-15.00 น.  ลัคนาพฤษภ
15.01-17.00 น.  ลัคนามิถุน
17.01-19.00 น.  ลัคนากรกฏ
19.01-21.00 น.  ลัคนาสิงห์
21.01-23.00 น.  ลัคนากันย์
23.01-01.00 น.  ลัคนาตุล
01.01-03.00 น.  ลัคนาพิจิก
03.01-05.00 น.  ลัคนาธนู

 

ผู้ที่เกิดวันที่ 13 ก.พ. – 13 มี.ค.

05.01-07.00 น.  ลัคนากุมภ์
07.01-09.00 น.  ลัคนามีน
09.01-11.00 น.  ลัคนาเมษ
11.01-13.00 น.  ลัคนาพฤษภ
13.01-15.00 น.  ลัคนามิถุน
15.01-17.00 น.  ลัคนากรกฏ
17.01-19.00 น.  ลัคนาสิงห์
19.01-21.00 น.  ลัคนากันย์
21.01-23.00 น.  ลัคนาตุล
23.01-01.00 น.  ลัคนาพิจิก
01.01-03.00 น.  ลัคนาธนู
03.01-05.00 น.  ลัคนามังกร

 

ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มี.ค. – 12 เม.ย.

05.01-07.00 น.  ลัคนามีน
07.01-09.00 น.  ลัคนาเมษ
09.01-11.00 น.  ลัคนาพฤษภ
11.01-13.00 น.  ลัคนามิถุน
13.01-15.00 น.  ลัคนากรกฏ
15.01-17.00 น.  ลัคนาสิงห์
17.01-19.00 น.  ลัคนากันย์
19.01-21.00 น.  ลัคนาตุล
21.01-23.00 น.  ลัคนาพิจิก
23.01-01.00 น.  ลัคนาธนู
01.01-03.00 น.  ลัคนามังกร
03.01-05.00 น.  ลัคนากุมภ์

 

ลัคนาราศี กับ ราศี ต่างกันอย่างไร
การดูดวงจากวันเกิด จะนับเป็นการดูแบบราศี ซึ่งเป้นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายอยู่แล้ว คนที่เกิดในช่วงราศีเดียวกัน อาจได้รับคำทำนายที่คล้ายคลึงกันไป มีความเหมือนหรือต่างกันก็ได้ แต่หากนำเวลาตกฟากหรือเวลาเกิด เข้ามาเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบ จะได้รับความแม่นยำมากกว่า และเป็นดวงที่ตรงเฉพาะกับเจ้าชะตา

ลัคนาราศี กับ ราศี แบบไหนจะแม่นกว่ากัน
ว่าด้วยเรื่องของการพยากรณ์คำทำนาย การดูดวงด้วย "ลัคนาราศี" จะได้ความแม่นยำมากกว่า เพราะมีเรื่องของเวลาเกิด เข้ามาเป็นส่วนประกอบ เพียงแต่ยังเป็นเรื่องยากที่คนจะทำความเข้าใจ อีกทั้งยังเป็นการสับสนได้ เพราะบางคนอาจมีลัคนาราศี และราศีที่ไม่ตรงกัน

ยกตัวอย่างเช่น เจ้าชะตาเกิดวันที่ 5 มกราคม เวลา 18.53 น. ก็จะสามารถดูดวงได้จากราศีธนู และลัคนาราศีมิถุน ดังนั้นอาจเกิดความสับสน หรือเลือกรับดูดวงในส่วนที่ตนเองเข้าใจก็ได้เช่นกัน

การพยากรณ์ราศีตามที่ได้เห็นบนหน้าโซเชียลมีเดีย เป็นการสุ่มทำนายสำหรับคนทั่วไป โดยใช้ราศีเป็นตัวกำหนด ไม่ได้เฉพาะเจาะจง เป็นการพยากรณ์คร่าว ๆ ทำให้เห็นได้ว่า ผู้ที่เกิดระหว่างวันไหน จะมีเหตุการณ์สำคัญใดเกิดขึ้นบ้าง จึงกล่าวได้ว่า การดูดวงแบบลัคนาราศีจะมีแนวโน้มที่แม่นยำมากกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของพ่อหมอแม่หมอ หรือโหรที่ท่านเลือกดูดวง

Powered by amarintv

ดูดวง คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม

ไลฟ์สไตล์ ล่าสุด