เล่นเพื่อน-เล่นสวาท เปิดบทลงโทษ "รักต้องห้าม" ในยุคสมัยหนึ่ง

5 มิ.ย. 67

เล่นเพื่อน กับ เล่นสวาท คืออะไร เปิดบทลงโทษ "รักต้องห้าม" และนี่อาจเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า "กลุ่มหลากหลายทางเพศ" มีมาตั้งแต่ กรุงรัตนโกสินทร์ ตอนกลาง

ความรักต่อเพศเดียวกันนั้น มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่?

"เล่นเพื่อน" คือ การคบหาพบเดียวกันในลักษณะ "หญิงรักหญิง"

ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าใครคือ หญิงรักหญิง คู่แรกของประเทศสยาม แต่เรื่องเล่ากอซซิปฉบับสาวชาววังที่ปรากฏผ่าน กลอนยาว เรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์ แต่งโดย คุณสุวรรณ อาจจะอนุมานได้ว่าในยุคสมัย "กรุงรัตนโกสินทร์" ก็มีความรักในลักษณะหญิง-หญิง แล้ว

กลอนเพลงยาวเรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์ แต่งโดยคุณสุวรรณ ตามคำอธิบายของนายหรีด เรืองฤทธิ์ ผู้รู้ของกรมศิลปากรสันนิษฐานว่าแต่งเมื่อราว พ.ศ.2348-2358 มีเนื้อหาเชิงล้อเลียนความสัมพันธ์ของ "หม่อมสุด" กับ "หม่อมขำ" สองหม่อมห้ามของ กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ

เมื่อ กรมพระราชวังบวรฯ สวรรคตแล้ว ทั้งคู่ก็มารับราชการในพระบรมมหาราชวัง โดยประจำอยู่ตำหนัก กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ โดย หม่อมสุดและหม่อมขำต่างมีใจปฏิพัทธ์ต่อกัน ทว่า กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ ไม่ทรงกริ้ว กลับชุบเลี้ยงดูและโปรดปราณทั้งคู่เป็นอย่างมาก

Pride Month 2024

เล่นเพื่อน ผิดกฎมณเฑียรบาล

ด้วยราชสำนักฝ่ายในมีแต่สตรี หรือ รักก็คือรัก ไม่มีหญิง-ไม่มีชาย ก็มิอาจล่วงรู้ถึงเบื้องลึกในจิตใจได้ การเล่นเพื่อนของ "นางใน" เริ่มเป็นที่โจษจันไปทั่ว ถึงขั้นต้องมีการประกาศใช้กฎมณเฑียรบาลข้อที่ 124 ดังความว่า

"อนึ่งสนม กำนัลคบผู้หญิงหนึ่งกัน ทำดุจชายเป็นชู้เมียกัน ให้ลงโทษด้วยลวดหนัง 50 ที ศักคอประจานรอบพระราชวัง ที่หนึ่งให้เอาเป็นชาวสตึง ที่หนึ่งให้แก่พระเจ้าลูกเธอหลานเธอ"

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงออกกฎหมายที่พาดพิงถึงพฤติกรรมรักร่วมเพศ อย่างเช่น ประมวลกฎหมายลักษณะ ร.ศ. 127 มาตรา 124 ที่กล่าวว่า "ผู้ใดกระทำชำเราผิดธรรมดามนุษย์ ด้วยชายก็ดี หญิงก็ดี หรือกระทำ ชำเราด้วยสัตว์เดียรฉานก็ดี ท่านว่ามันมีความผิด ต้องระวางโทษติดคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป จนถึง 3 ปี แลให้ปรับตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไปถึง 500 บาทด้วยอิกโสด 1"

ส่วนการ เล่นสวาท คือ การคบหาพบเดียวกันในลักษณะ "ชายรักชาย" ปรากฏหลักฐานในประชุมประกาศในรัชกาลที่ 4 ที่บันทึกพฤติกรรมของพระภิกษุที่ว่า "...บางจำพวกเป็นคนเกียจคร้าน กลัวจะเกณฑ์ให้ราชการ หลบลี้หนีเข้าบวชเป็นภิกษุ สามเณร อาศัยพึ่งพระศาสนาเลี้ยงชีวิต แล้วประพฤติอนาจารทุจริตต่างๆ จนถึงเล่นสวาทเป็นปาราชิกก็มีอยู่ โดยมาก..." คำว่า "เล่นสวาท" ยังถูกใช้อย่างกว้างขวางในยุคนั้น

ปัจจุบัน สังคมไทยเปิดกว้างทางความคิดและให้เสรีภาพกับทุกๆ หัวใจ และล่าสุด อีกหนึ่งหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์กับการผ่านร่าง กฎหมายสมรสเท่าเทียม และเตรียมประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย คาดดีเดย์แล้วเสร็จภายในปี 2567

Pride Month 2024

ขอบคุณข้อมูล : www.silpa-mag.com / wiki/ประวัติศาสตร์ของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย

advertisement

Powered by เทรนดี้

เทรนดี้ คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม

ไลฟ์สไตล์ ล่าสุด